Tillfällig vistelse under coronapandemin

Med anledning av coronaviruset ber Tranemo kommun övriga kommuner i Sverige att avvakta med att skicka beställning om så kallad tillfällig vistelse till oss. Du som är bosatt i Tranemo och vill ansöka om vistelse i annan kommun kommer att få din ansökan prövad men det krävs synnerliga skäl för att du ska få din ansökan beviljad.

Tranemosjön

Till kommuner:

Avvakta med att skicka beställning om tillfällig vistelse

Med anledning av coronaviruset ber Tranemo kommun övriga kommuner i Sverige att avvakta med att skicka beställning om så kallad tillfällig vistelse till oss och istället återkomma i ett senare skede när läget har stabiliserats.

Det är särskilt viktigt att skydda äldre och andra personer i riskgrupp. Därför avråder Folkhälsomyndigheten riskgrupper från att avstå resor samt att begränsa sina sociala kontakter. Vistelser utanför hemkommunen bör därför begränsas som en nödvändig försiktighetsåtgärd mot smittspridning.

Till invånare i Tranemo kommun:

Synnerliga skäl krävs för vistelse i annan kommun

Du som är bosatt i Tranemo och vill ansöka om vistelse i annan kommun kommer att få din ansökan prövad. En särskild rutin har upprättats för att bedöma din ansökan utifrån pågående coronapandemi. Rutinen innebär att det krävs synnerliga skäl för att du ska få din ansökan beviljad.

För ytterligare information vänligen kontakta myndighetsfunktionen på telefonnummer 0325-576200.


Publicerad den 30 april 2020, senast ändrad den 9 september 2020