Lathund – Kommunens stöd till anhöriga

Kommunens stöd till anhöriga som vårdar sjuka eller personer med funktionsnedsättningar

Insatser Var Ansvarig Kostnad
Råd och stöd Per telefon
I hemmet
Anhörigcafé
Anhörigsamordnare
Sjuksköterska
Biståndshandläggare
Ingen kostnad
Dagverksamhet för
personer med demens
Ringblomman Beslut av biståndshandläggare Avgift enligt taxa
Avlösning I hemmet Beslut av biståndshandläggare Upp till 12 tim/mån kostnadsfritt
Anhörigträffar Glimringe eller enligt program för anhörigträffar Anhörigsamordnare Ingen kostnad
Må bra dag Se program för anhörigträffar Anhörigsamordnare Ingen kostnad
Gruppen för personer med demens/stroke Glimringe Anhörigsamordnare Ingen kostnad
Korttidsplats Korttidsplats Beslut av biståndshandläggare Avgift enligt taxa
Växelvård Korttidsplats Beslut av biståndshandläggare Avgift enligt taxa
Hemtjänst I hemmet Beslut av biståndshandläggare Avgift enligt taxa
Trygghetslarm Beslut av biståndshandläggare Avgift enligt taxa

Publicerad den 22 december 2015, senast ändrad den 27 april 2018