Anhörigträffar

Välkomna till höstens träffar 2019!

19 september

Diakonins månad med temat Äldres psykiska ohälsa. Diakoni är kyrkans sociala och psykologiskt stödjande arbete utifrån en kristen grundsyn på människan. Anna-Lena Vesterman finns på plats.

24 oktober

Demenssjuksköterskan Lisa Sandström besöker oss.

14 november

Lisbeth Koerffer berättar om vårdplaneringsteamets arbete och hur det går till vid en vårdplanering.

5 december

Avslutning med vintermys. Mer information kommer.

Tid: 14.30-16.30

Plats: Träffarna är alltid på Glimringe vård- och omsorgsboende i Limmared, om inget annat anges.

Anmäl ditt deltagande till Lena Gripestam, anhörigsamordnare på 076-643 06 32.

 

Anhörigsamordnare finns på plats för råd och stöd.

 

”Livet är som att cykla, för att hålla balansen måste man fortsätta framåt”.


Publicerad den 22 december 2015, senast ändrad den 6 september 2019