Månadsutskick och nätverk

Månadsutskick och nätverk

Under varje månad skickas ”några snabba från näringslivsenheten” eller ”information från näringslivsenheten” ut med information om vad som händer i kommunen.

Nätverk

I kommunen finns olika företagarnätverk där du som företag kan bli delaktig i. Följande företagarnätverk är aktiva:

Tillväxt Tranemo, Lantbrukarnas Riksförbund Tranemo (LRF), Hantverkarnätverket, Tranemo Handel & Service, Kvinnligt nätverk i Kind (KVIND:s), Företagarna Kind, Programråd Skola och Näringsliv, Gröna Näringar och Kulturnätverk (kulturarbetarna).

Företagshotell

I Tranemo kommun har vi företagshotell. Ett i Länghem på Rådde Gård med ca 7 företag, ett på Väveriet i Uddebo med ca 14 företag samt Gula fabriken med inriktning på hantverk i trä.

För kontakt och mer information hör av dig till Manda.


Publicerad den 2 juli 2018, senast ändrad den 3 februari 2021