Mark och lokaler

Tranemo kommun kan erbjuda ledig industrimark i flertalet av kommunens orter. Vi har tomter avsedda för såväl industri som för handel och service.

trädstammar

Tranemo Utvecklings AB

TUAB, äger verksamhetslokaler i Tranemo kommun, vilka hyrs ut till företag. Vill du veta mer om TUAB:s lokaler kan du kontakta vd Lars-Gunnar Karlsson, tel 0325-57 64 28. TUAB:s webb.

Tranemo Bostäder AB

äger framför allt hyresrätter i alla kommunens orter men i viss mån äger bolaget också verksamhetslokaler. För vidare information kontakta TranemoBostäders på tel 0325-58 68 50 eller Tranemo Bostäders hemsida.

Kindfast

Kindfast hyr ut lokaler i Tranemo, Kindfasts hemsida. 

Svanmo Fastigheter AB

Svanmo Fastigheter AB hyr ut lokaler och lägenheter i centrala i Tranemo. Svanmos hemsida

Även andra privata företag hyr ut verksamhetslokaler.

Är du intresserad av lediga tomter för småhus kan du läsa mer om det på sidan Lediga tomter


Publicerad den 8 juli 2015, senast ändrad den 3 februari 2021