Arbete kring kompetensförsörjning

kablar under produktionFabriksbild, kablar under produktion.

Kompetensförsörjning

FRUKT: Framtidens Rekrytering för Utbildning och Kompetensförsörjning Tillsammans

Lokalt arbete: Svenljunga och Tranemo kommuner jobbar ihop med företagen i kommunen för vidare utveckling av arbetet kring kompetensförsörjning. Ett arbete där skola, näringsliv och kommun samverkar. Detta arbete inventerar näringslivets framtida behov gällande arbetskraftsförsörjning och kompetenser. Arbetet kartlägger olika moment för elever som ska göra praktik vid yrkesutbildning samt öppna möjligheten att matcha kompetenser mot näringslivets behov inom andra praktikåtgärder.

Arbetet består av en referensgrupp med representanter från olika branscher i näringslivet och från kommunerna. Kontaktansvarig för detta arbete är Åsa Johansson asa.johansson@svenljunga.se 0325 180 69. Se gärna Arbetsmarknadsenhetens hemsida för mer information.

Nätverk i samverkan: Genom Programrådet Skola och Näringsliv belyser man behov, marknadsföringsinsatser, analyser och potentiella samverkansformer mellan skola och näringsliv.

Delregionalt arbete: Tranemo kommun samverkar bl.a med Business region Borås för att lokalisera företagens behov, trender och eventuella samverkansformer som kan gynna etableringar och attraktiviteten i hela Boråsregionen/Sjuhärad.

 

 

 


Publicerad den 23 april 2018, senast ändrad den 2 juli 2019