Arbetet med företagsklimatet i Tranemo kommun

Flygbild över höghus vid TranemosjönFoto: Andreas Natt och Dag

Företagsenkäten i maj månad 2022 pekade på nedan områden som företagen önskar att kommunen jobbar mer med:

 • Kompetensförsörjning 
 • Upphandling
 • Infrastruktur 

Under 2021 och 2022 har och kommer kommunen att jobba med nedan. Dessa punkter går i linje med de önskemål som företagen pekat ut i enkäten.

 • Jobbat mer med skolan och föreningen Tillväxt Tranemo kring vad vi kan göra för att förbättra kompetensen till företagen.
 • Skolan har börjat marknadsföras mer aktivt dvs på sociala medier på hemsida osv.
 • Kommunen har ökat resurserna för detaljplanering för fler bostäder i attraktiva lägen.

 

 • Försäljning av villatomter har ökat. Alla tomter är sålda eller reserverade i Nittorp. Silverdalen och och Järpesbo/Sommarlust i Tranemo centralort har fått nyproduktioner och/eller skrivit på fler avtal för bostadsbyggnation än tidigare år. Fler bostadsrätter och hyresrätter på Tranemopark vid Centralen tar form. Ett bolag har under 2022 skrivit på för att bygga 15 radhus på Silverdalen. Intresset för bostäder i Länghem, Limmared och Dalstorp ökar. Tranemo kommuns villapriser har ökat mest i länet med 84%.
 • Kommunen har under 2021 och 2022 skrivit eller påbörjat sex markanvisningsavtal eller optionsavtal för företagsetableringar och fler bostäder. Detta i Dalstorp, Norra infarten, Mejeribacken och Tåstarp i Tranemo samt i Limmared.
 • Bygglovsärenden har ökat i antal under 2021 och 2022.

 

 • Samverkan med Svenljunga kommun och övriga kommuner i Boråsregionen har ökat inför en eventuell Batterifabrik i Lockryd. Tranemo kommun har ökat arbetet med framtagandet av bostäder samt samverkan mellan Svenljunga och Tranemo kommuner.
 • Framtagning av ny digital översiktsplan för hela Tranemo kommun med mål om antagande under 2024 samt antagande av Fördjupad översiktsplan Länghem under 2022.
 • Kommunen har ihop med upphandlingsenheten och föreningen Tillväxt Tranemo planerat för ökad förståelse om upphandling.

 

 • Företagarna Svenljunga och Tranemo har aktivt anordnat luncher för företagen med olika teman.
 • Infrastruktur, Tranemo kommun, föreningen Tillväxt Tranemo och Västsvenska Handelskammaren har startat ett samarbete om förtydliganden kring arbetet om vilka stråk som är mest prioriterade att satsa på.
 • Företagsbesök i kommunen från politik och kommunchef fortsätter.  Hör av dig om ditt företag vill ha besök!

 


Publicerad den 8 juli 2015, senast ändrad den 21 juni 2022