Barnomsorg för de med samhällsviktiga arbeten

Om skolor och förskolor stänger på grund av coronavirusutbrottet har personer som arbetar inom så kallad samhällsviktig verksamhet rätt till barnomsorg. Det är arbetsgivaren som avgör om verksamheten är samhällsviktig. Kommunen ska inte få in några listor från företagare, organisationer eller myndigheter.

Tre barn ligger på mage och läser

I dagsläget finns inga beslut om en skolstängning men kommunen förbereder sig på olika sätt, om ett sådant beslut skulle komma. Om det fattas beslut om att stänga förskola, fritidshem eller skola är det kommunens uppgift att ordna omsorg åt barn till vårdnadshavare som har en samhällsviktig funktion.

Barn som går i grundsärskola och grundsärskolans fritidshem tas emot som vanligt och omfattas inte av ett eventuellt beslut om stängning

Vad är samhällsviktiga verksamheter?

Samhällsviktiga är de verksamheter som kan orsaka kriser som hotar samhället vid störningar i eller bortfall av verksamheten. Det kan även vara en verksamhet som behövs för att hantera en potentiell eller pågående kris. Samhällsviktiga verksamheter bedrivs av både privata och offentliga aktörer.

Arbetsgivaren avgör om verksamheten är samhällsviktig

Det är arbetsgivaren som avgör om verksamheten är viktig. Om ni som företag eller annan verksamhetsutövare inte har påbörjat identifieringen av samhällsviktig verksamhet är det bra om ni gör det så att kommunen på ett tryggt sätt kan erbjuda barnomsorg vid en eventuell skolstängning. MSB har tagit fram föreskrifter och allmänna råd för att bedöma om din verksamhet är samhällsviktig. MSB ger också exempel på samhällsviktig verksamhet.

Du som är arbetsgivare eller uppdragsgivare ska:

  • Bedöma om du bedriver samhällsviktig verksamhet.
  • Bedöma vilken personal du behöver för att upprätthålla prioriterad verksamhet på tillräcklig nivå.
  • Meddela berörda arbetstagare att de omfattas och ska ansöka om omsorg när det är möjligt.

Kommunen behöver inga listor

Arbetsgivare ska inte anmäla till kommunen att verksamheten är samhällsviktig eller skicka listor på medarbetare. Detta behöver arbetsgivaren bara kunna styrka om kommunen önskar intyg för en enskild medarbetare.


Publicerad den 16 april 2020, senast ändrad den 30 augusti 2021