Samverkansnämnd personal

Tranemo kommun har en gemensam personalnämnd med Svenljunga kommun. Värdkommun för den gemensamma nämnden är Tranemo. Mandatperiod från och med 2018-12-10

Ordförande

Johan Björkman (M)
Svenljunga

Ledamöter

Lennart Haglund, vice ordf. (C)
Tranemo

Niklas Gardewik (M)
Tranemo

Patrik Harrysson (S)

Ersättare

Christer Schönander (-)
Svenljunga

Helene Jansson (C)
Svenljunga

Driton Bilalli (S)
Tranemo

Kathleen Wireklev (M)
Tranemo

Nedan hittar du samverkansnämnd personals protokoll för respektive år:


Publicerad den 13 februari 2017, senast ändrad den 30 maj 2023

E-tjänster och blanketter

Kontakt