Samverkansnämnd personal

Tranemo kommun har en gemensam personalnämnd med Svenljunga kommun. Värdkommun för den gemensamma nämnden är Tranemo. Mandatperiod från och med 2018-12-10

Ordförande

Patrik Harrysson (S)
Svenljunga

Ledamöter

Driton Bilalli (S)
Tranemo

Johan Björkman (M)
Svenljunga

Lennart Haglund, vice ordf. (C)
Tranemo

Ersättare

Dan Franzén (S)
Svenljunga

Göran Andersson (LPO)
Svenljunga

Eva-Karin Haglund (S)
Tranemo

Stephan Bergman (M)
Tranemo

Nedan hittar du samverkansnämnd personals protokoll för respektive år:


Publicerad den 13 februari 2017, senast ändrad den 1 juni 2022

E-tjänster och blanketter

Kontakt