IT-nämnd

Tranemo kommun har en gemensam IT-nämnd med Ulricehamns kommun. Syftet med den gemensamma nämnden är att kunna utöka samarbetet i IT-frågor mellan de båda kommunerna.

Händer som skriver på en dator

Värdkommun för den gemensamma nämnden är Ulricehamn. Här kan du läsa mer om IT-nämnden

Mandatperiod 2019-01-01–2022-12-31

Ordförande

Roland Carlsson (S)
Ulricehamn

Vice ordförande

Driton Bilalli (S)
Tranemo

Ledamöter

Wiktor Öberg
Ulricehamn

Lennart Haglund (C)
Tranemo

Ersättare

Mikael Levander (NU), Ulricehamn
Stephan Bergman (M), Tranemo
Eva-Karin Haglund (S), Tranemo

Kontakt

Lena Schoultz
IT-chef
Telefon: 0321-59 51 02


Publicerad den 20 januari 2016, senast ändrad den 1 juni 2022