Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i Tranemo kommun har rätt att lämna in egna förslag till kommunen. Ett medborgarförslag kan gälla allt som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Tänk dock på att ett medborgarförslag behandlas politiskt vilket innebär att processen för att få tillbaka ett svar är mer omfattande och tar längre tid än att skicka in en enkel fråga till kommun@tranemo.se.

Händer skriver på ett tangentbord till en dator

Vem kan lämna ett medborgarförslag?

  • Alla som är folkbokförda i kommunen har rätt att lämna in förslag.
  • Det finns ingen åldersgräns, barn och ungdomar har samma möjlighet som äldre.
  • Föreningar och företag får inte lämna medborgarförslag.

Vilka krav ställs på ett medborgarförslag?

  • Vara skriftligt
  • Namn och adress till förslagsställaren ska framgå. Du kan inte vara anonym.
  • Innehålla ett konkret förslag som kommunfullmäktige kan ta ställning till

Vad kan ett medborgarförslag handla om?

  • Det kan handla om allt som har med kommunens verksamheter att göra och som kommunen är ansvarig för. Det kan gälla samhällsplanering, skola, äldreomsorg, gator m m.
  • Förslagen får inte behandla personärenden och/eller myndighetsutövning, t ex bygglov och försörjningsstöd.

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?

  • Du kan lämna in ett medborgarförslag via formuläret nedan.

Läs mer om vad som händer när du har lämnat in ett medborgarförslag

 

 

Hantering av personuppgifter:
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när det ifyllda formuläret tagits emot av kommunen.
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.


Publicerad den 6 november 2015, senast ändrad den 18 januari 2023