Webb-tv från kommunfullmäktiges sammanträde

Fullmäktiges sammanträden i mars och framåt kommer inte att sändas live, de filmas och läggs upp i efterhand. Detta beror på att vi använder en lokal som inte har den utrustning som krävs för livefilmning.

Klicka på pilen till höger och välj möte


Publicerad den 22 mars 2021, senast ändrad den 7 februari 2022

E-tjänster och blanketter