Arvoden och ersättningar

Grupp personer sitter vid ett bord och skriver

Arvoden och ersättningar

Förtroendevalda får ersättning för sina uppdrag genom årsarvoden men även för de sammanträden de deltar på. Denna ersättning kallas för sammanträdesarvode. Politikerna kan även få ersättning för förlorad arbetsinkomst, det vill säga den arbetsinkomst hen förlorar genom att ta tjänstledigt från sitt arbete för att tjänstgöra politiskt..

En politiker kan även få arvode för studiebesök, kurser och konferenser.

Varje mandatperiod aktualiserar en tillfällig arvodesberedning reglementet för arvoden för förtroendevalda. 

Praktiska exempel, arvoden och ersättningar

jkbjhvghvhj

Förtroendemannarutin (ansökan om ersättning)

klutt klutt


Publicerad den 10 november 2021, senast ändrad den 27 april 2022