Länkar och kontakter

Viktiga kontakter i det brottsförebyggande arbetet

Brottsförebyggande rådets uppdrag är att jobba både på kort och lång sikt med brottsförebyggande arbete.

Anmäl alltid brott till polisen
Telefon: 114 14

Grannsamverkan mot brott

Inom Tranemo kommun finns 12 grannsamverkansgrupper i gång. Vill du starta en grannsamverkansgrupp mot brott? Tag kontakt med Karin Eliasson, så hjälper vi er att komma igång Tel: 0325-57 60 49.

Alkohol och droger

Ingrid Björk är ungdomskonsulent och ansvarig för ”Ungas hälsa”. Tag kontakt med Ingrid för mer information om hur vi arbetar drogförebyggande i vår kommun. Tel: 0325-57 64 33.

Utsatt för brott

Kanske behöver du hjälp att komma över en hemsk upplevelse, tag då kontakt med brottsofferjouren i Borås/Sjuhärad på telefon 033-10 11 05.

Kvinnofridsbrott/Våld i Nära Relationer

Kvinnojouren i Mark, Tel: 0320-35151

www.kvinnojourenimark.se

Kvinnojouren Borås, Tel: 033-41 02 15


Utväg Södra Älvsborg

Utväg är en myndighetssamverkan som erbjuder stöd och behandling till personer som blir utsatta för våld i nära relation och till personer som har vålds- och aggressionsproblem. Utväg erbjuder också stöd till barn och ungdomar som upplevt våld. Stödet är frivilligt och kostnadsfritt.

Utväg har telefontid 08:00-09:00 varje vardag, 0707- 16 09 29.

Mer information på www.utvag.se

Barn och ungdom

Vill du prata? Ring Bris (barnens rätt i samhället) tel: 0200-230 230.


Publicerad den 29 januari 2016, senast ändrad den 8 september 2022