Grannsamverkan

I ett område med grannsamverkan samarbetar de boende med varandra. Avsikten med grannsamverkan är att minska brottsligheten i området och öka tryggheten.

I många fall leder arbetet med grannsamverkan till en starkare gemenskap mellan grannarna. Den sociala kontrollen i grannsamverkansområden förstärks och en möjlig gärningsperson löper större risk att bli upptäckt. En genomgång av forskningen visar dessutom att grannsamverkan faktiskt minskar brottsligheten i bostadsområdet.
(Källa: www.bra.se)

I Tranemo kommun har vi 12 aktiva grannsamverkansgrupper. Detta engagemang skapar trygghet i deras bostadsområden. Vill ditt område också starta en grannsamverkansgrupp? Kontakta stina.svensson@tranemo.se eller 0325-57 60 71. Ni får utbildning, material, årliga träffar med de andra grannsamverkansgrupperna samt ett stimulansbidrag.

Samverkan mot brott sätter ökat fokus för att få spridning på konceptet grannsamverkan

Nu lanserar organisationen Samverkan mot brott en rad utbildningsfilmer om hur man startar och genomför en fungerande grannsamverkan i sitt bostadsområde för att fler ska ansluta sig till konceptet.

– Filmerna, som tagits fram i nära samarbete med polisen, visar att det är ganska enkelt att komma igång och de ger också bra information om hur man kan skydda sin egendom och få en tryggare boendemiljö. Filmerna är också framtagna på olika språk för att så många som möjligt ska kunna ta till sig informationen.
(Källa: www.bra.se)

Nedan finner ni två av filmerna. Övriga 14 filmer hittas via länken:
http://samverkanmotbrott.se/?page_id=6616

Brottsförebyggande rådet har i uppdrag att stödja de grannsamverkansgrupper mot brott som finns och att hjälpa till vid igångsättningen av nya grupper. Inom Tranemo kommun har vi ett samarbete med Studiefrämjandet i Sjuhärad runt det praktiska stödet ut till grannsamverkansgrupperna. Kontaktperson för Studiefrämjandet, tel 033-23 94 42.

Kommunstyrelsen har inrättat en stimulanspeng för de lokala grannsamverkansgrupperna som är i gång ett bidrag per grupp och år.

Stimulanspengen kan exempelvis användas till:

  • Hyra av lokal vid möten
  • Kontantkort till mobiler i samband med vandringar och telefonkedjor
  • Kopiering/utskick

På ansökan skall framgå:

  • Vilken grupp det gäller
  • Namn på kontaktperson
  • Adress och telefonnummer
  • Bank och kontonummer

Ansökan skickas in till:

Tranemo kommun
Stina Svensson
514 80 Tranemo

eller till e-post stina.svensson@tranemo.se


Publicerad den 29 januari 2016, senast ändrad den 4 januari 2023