Länkar och kontakter

Viktiga kontakter i det brottsförebyggande arbetet

Brottsförebyggande rådets uppdrag är att jobba både på kort och lång sikt med brottsförebyggande arbete.

Anmäl alltid brott till polisen
Telefon: 114 14

Grannsamverkan mot brott

Inom Tranemo kommun finns 12 grannsamverkansgrupper i gång. Vill du starta en grannsamverkansgrupp mot brott? Tag kontakt med Karin Eliasson, så hjälper vi er att komma igång Tel: 0325-57 60 49.

Alkohol och droger

Ingrid Björk är ungdomskonsulent och ansvarig för ”Ungas hälsa”. Tag kontakt med Ingrid för mer information om hur vi arbetar drogförebyggande i vår kommun. Tel: 0325-57 64 33.

Utsatt för brott

Kanske behöver du hjälp att komma över en hemsk upplevelse, tag då kontakt med brottsofferjouren i Borås/Sjuhärad på telefon 033-10 11 05.

Kvinnofridsbrott/Våld i Nära Relationer

Kvinnojouren i Mark, Tel: 0320-35151

www.kvinnojourenimark.se

Kvinnojouren Borås, Tel: 033-41 02 15

”Utväg”

Projekt Utväg arbetar med en väg ut ur våldet. Vänd dig till följande kontaktpersoner:
Samordnare för barn, tel: 033-10 35 94, 0733-20 35 94
Samordnare för kvinnor, tel: 033-10 35 96, 0733-20 35 99
Samordnare för män, tel: 033-10 36 01, 0738-10 36 01

Barn och ungdom

Vill du prata? Ring Bris (barnens rätt i samhället) tel: 0200-230 230.


Publicerad den 29 januari 2016, senast ändrad den 28 mars 2019

Kontakt