Information om besök på våra vård- och omsorgsboenden

Vi ser alla fram mot en mer normal verksamhet där ni som anhöriga och boende kan träffas igen. Från och med den 1 oktober 2020 har Folkhälsomyndigheten hävt besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden. I och med detta har myndigheten gett rekommendationer kring hur kommunerna ska förhålla sig till beslutet.

Det är viktigt att fortsätta att skydda de personer som bor på vård- och omsorgsboenden från covid-19. God följsamhet till hygienregler är grunden för att förebygga alla typer av smittspridning. Stort ansvar kommer att ligga på att den besökande följer lokala instruktioner och allmänna rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Risken i att inte följa dessa är att det kan medföra en ökad smittspridning med dess konsekvenser för smitta för de boende.

I Tranemo kommun är ni välkomna på besök men med vissa restriktioner. De är att:

 • Entré/ytterdörrar på våra boenden kommer fortsättningsvis vara låsta och du som anhörig kommer få boka tid för besök i den boendes lägenhet.
 • Tidsbokning och restriktioner kring besök. Restriktionerna grundar sig i att verksamheten på ett bra och säkert sätt skall kunna erbjuda säkra besök, undvika stora grupperingar samt göra besöken hanterbara för boende och personal.

Besöksrutinerna kan komma att ändras vid exempelvis lokala utbrott av covid-19.

Bokning av besök

 • För att boka besök kontaktar man respektive avdelning. Bokning kan göras vardagar kl. 11-12 och kl. 14-16.
 • Besöket bokas minst en dag i förväg.
 • Besöken är 60 minuter.
 • Besökstider är: vardagar kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16,30 samt helgdagar kl. 13.30-16.30.

  Instruktion för besökande

 • Besökande ska vara symtomfria och friska vid besök.
 • Max 2 besökande per tillfälle.
 • Ingen fysisk kontakt under hela besöket. Tänk på att hålla avstånd, minst 1,5- 2 meter.
 • Besökande kommer vid besöket att använda visir som tillhandahålls av personal vid ankomst.
 • Använd handsprit före, under och efter besöket för att minska risken för smittspridning.
 • Vår rekommendation är att ni inte fikar/äter tillsammans.
 • Behöver den boende hjälp med något under besöket kontakta personalen.

Publicerad den 25 september 2020, senast ändrad den 25 september 2020