Information om besök på våra vård- och omsorgsboenden

Hög ålder är en betydande riskfaktor för allvarlig sjukdom i covid-19 och alla har ansvar för att skydda äldre mot smitta. Vaccin mot covid-19 ger ett gott skydd för den som vaccinerats, men det är fortfarande oklart i vilken utsträckning en vaccinerad person kan sprida smittan vidare. Då det fortfarande är stor smittspridning i samhället behöver vi tills vidare fortsätta med flera åtgärder för att förebygga smittspridning.

Om både du och din nära är vaccinerade kan ni träffas med mindre risk för allvarlig sjukdom. Även om den som får besök är vaccinerad behöver alla fortsätta agera för att skydda andra boende som inte är vaccinerade

God följsamhet till hygienregler är grunden för att förebygga alla typer av smittspridning. Stort ansvar kommer att ligga på att den besökande följer lokala instruktioner och allmänna rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Risken i att inte följa dessa är att det kan medföra en ökad smittspridning med dess konsekvenser för smitta för de boende.

I Tranemo kommun är ni välkomna på besök på våra vård- och omsorgsboenden men med vissa restriktioner. Restriktionerna grundar sig i att verksamheten på ett bra och säkert sätt skall kunna erbjuda säkra besök, undvika stora grupperingar samt göra besöken hanterbara för boende och personal.

Restriktioner

 • entré- och ytterdörrar på våra boenden kommer fortsättningsvis att vara låsta och du som anhörig kommer att få boka tid för besök i den boendes lägenhet.

Besöksrutinerna kan komma att ändras vid exempelvis lokala utbrott av covid-19.

Bokning av besök

 • För att boka besök kontaktar du respektive avdelning. Bokning kan göras vardagar kl. 11-12 och kl. 14-16.
 • Besöket bokas minst en dag i förväg.
 • Besöken är 6o minuter
 • Besökstider är: vardagar kl. 10.00-12.00 och kl.13.30-16.30 samt helgdagar kl. 13.30-16.30

Instruktion för besökande

 • Besökande ska vara symtomfria och friska vid besök
 • Max två besökande per tillfälle
 • Rekommendation: Undvik fysisk kontakt under besöket. Tänk på du som besökarna ska hålla avstånd, minst två meter.
 • Besökande ska vid besöket att använda munskydd som tillhandahålls av personal vid ankomst. Använd gärna munskyddet under hela besöket. Det går bra att använda munskydd och visir för den som önskar.
 • Använd handsprit före, under och efter besöket för att minska risken för smittspridning.
 • Vår rekommendation är att ni inte fikar/äter tillsammans.
 • Ta gärna en promenad utomhus. Besökande använder munskydd.
 • Behöver den boende hjälp med något under besöket kontakta personalen.

Publicerad den 25 september 2020, senast ändrad den 31 mars 2021