FAQ/Vanliga frågor

På denna sida får du svar på några av de allra vanligaste frågor som brukar ställas till Tranemo kommun. Hittar du inte svaret på din fråga här så kan du söka vidare på hemsidan eller kontakta Tranemo kommuns växel, 0325-57 60 00, så får du hjälp att nå någon som kan svara på din fråga.

Klicka på någon av rubrikerna nedan för att komma direkt till det område du söker.

Öppettider och telefonnummer till

Biblioteket
Bokbussen
Återbruk i Limmared, öppet tis kl 13.00-18.00, lör kl 9.00-13.00, tel 0325-781 00
Simhallen
Återvinningsstationen Returen

Karta

Här kan du se hur du hittar till Turistinformationen, sevärdheter, aktiviteter, badplatser, butiker, förskolor, fritidshem och äldreomsorg m m. Klicka här för att komma till kartan.

Bygglov mm

1. Måste jag söka bygglov för att:

 • Göra små tillbyggnader
 • Installera en eldstad
 • Måla om mitt hus
 • Förvara husvagnen på tomten
 • Sätta upp en friggebod på tomten
 • Sätta upp en skylt
 • Anordna ett vedupplag på tomten

2. Vad är väsentlig ändring av byggnadsanvändning?
Att ge generella svar på bygglovsfrågor är oftast svårt. Tranemo kommun har en gemensam miljö- och byggverksamhet ihop med Ulricehamns kommun. Tag därför kontakt miljö- och byggverksamheten i Ulricehamn, tel 0321-59 50 00 för att få svar på dina frågor. Du kan också läsa mer om bygglov på Ulricehamns kommuns hemsida.

Renhållning

1. Hur hittar jag till återvinningscentralen Returen?
Återvinningscentralen Returen, ÅVC, ligger i utkanten av Tranemo samhälle, Storgatan 78 (Ambjörnarpsvägen).

2. Vad får man lämna på ÅVC?

På ÅVC Returen kan du utan avgift lämna wellpapp, järn- och metallskrot, kyl/frys (ska vara tömda) samt övriga vitvaror och elektronik. Elektronik är allt som har en sladd eller inbyggt batteri. Vidare kan du lämna brännbara grovsopor och deponirest , upp till 1 kubikmeter kostnadsfritt. yEJMbLbg8283CElHxgGi

Med brännbara grovsopor menas sådant avfall från hushållen som är skrymmande och inte ryms i sopkärlet men som går att elda, exempelvis möbler, mattor, trä, tapeter, textilier, plastleksaker etc. Med deponirest avses avfall som är skrymmande och inte går att elda eller återvinna, exempelvis sanitetsporslin, keramik, isolering samt dammande material. Läs mer här>>

3. Vad gör man med sitt farliga avfall?
Med farligt avfall menas till exempel spillolja, lösningsmedel, syror, bekämpningsmedel, färger, sprayer, trasiga kvicksilvertermometrar med mera. Det är viktigt att du lämnar ditt farliga avfall på anvisad plats på ÅVC, är du osäker, fråga personalen. Du kan även lämna det till Miljöbilen som kommer 2 ggr/år. Om möjligt lämna det i sin originalförpackning, i annat fall är det till hjälp om du sätter på en etikett med vad innehållet är. Läs mer här>>

Gator och VA

1. Hur ofta kontrolleras gatubelysningen?
Fyra gånger per år.

2. När snöröjer kommunen på gatorna?
När snödjupet är minst 5 cm. Det kan bli mer om det fortsätter att snöa och vi ser på prognosen att det kommer att upphöra inom rimlig tid.

3. Vem är ansvarig för snöröjning på trottoaren?
Respektive fastighetsägare.

4. Vem lagar skador i gatan?
Trafikverket eller kommunen beroende på vem som är väghållare, exempelvis är Storgatan i Tranemo kommunens gata medan Storgatan i Limmared är Trafikverkets angelägenhet. Det är inte alltid lätt att veta. Men det går alltid att ringa kommunen så att vi kan informera om hur det ligger till.

Skolan

1. Vilka läsårstider gäller?

Aktuella läsårstider och lovdagar kan du läsa om här>>

Kulturskolan

Här hittar du vanliga frågor och svar när det gäller Kulturskolan>>

Fritid

Jag skulle vilja få reda på vilka föreningar som verkar i Tranemo kommun och hur jag får kontakt med dem.
Länk till föreningsregistret

Vilka bidrag kan vi som förening söka?
Länk till bidragsbestämmelser (finns på hemsidan under Blanketter)

Hur bokar man kommunens idrottshallar?
bokningsschemat kan du se när det finns lediga tider i idrottshallarna i Tranemo kommun. Du kan skicka en förfrågan om en ledig tid via bokningsschemat eller ringa till Thomas Jacobsson på Tranemo Sim- och idrottshall tfn 0325-57 64 52.

Hur bokar man kommunens tält och toalettvagn?
Ring eller mejla till Susanne Norén tfn 0325-57 64 70, susanne.noren@tranemo.se

Vad finns det för samlingslokaler och bygdegårdar att hyra i Tranemo kommun?
Gå in i föreningsregistret och gör ett urval på Samlingslokaler så ser du där vilka föreningsägda lokaler det finns att hyra.

För ungdomar

Finns det fritidsgårdar i Tranemo kommun?
Ja, det finns för tillfället tre fritidsgårdar i Tranemo kommun – i Länghem, Grimsås, Limmared och Tranemo.

Vilka tider har fritidsgårdarna öppet?
Länghem: Måndag och torsdag kl 17.00-21.00
Grimsås: Måndag och torsdag kl 17.00-21.00
Limmared: Tisdag och torsdag kl 17.00-21.00
Tranemo: Tisdag kl 17.00-21.00 och fredag kl 17.00-23.00

Finns det några snabba pengar att söka om man som ungdom har en kul idé?
PUF-pengar är ett bidrag som kan sökas av ungdomar och unga vuxna i åldern 13-19 för att förverkliga en idé eller dröm. Syftet med PUF-pengar är att stimulera och fånga upp ungas initiativ och engagemang.

 • PUF-pengar kan sökas löpande under året, max 2-3000:- beroende på projektet
 • PUF-projektet ska ha ett allmänt intresse – ”Unga gör för unga”
 • En budget ska bifogas
 • Utbetalning sker efter att ansökan beviljats
 • PUF-pengar kan endast sökas av och genomföras för ungdomar i Tranemo kommun
 • Efter projektets slut vill vi ha in en liten kort redovisning

Blankett finns här>>

Tranemo kommun Fritid tar hand om din ansökan. Kontaktperson är Ingrid Björk, tfn 0325-57 64 33 eller ingrid.bjork@tranemo.se