Förskolor, fritidshem, grundsärskola och grundskolor i Tranemo kommun är fortsatt öppna.

Med Folkhälsomyndighetens bedömning som grund bedriver vi förskola och skola som vanligt och förskolor, fritidshem, grundsärskolan och grundskolor är öppna som vanligt tills annat meddelas.

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever eller personal ska stanna hemma från skolan.

Riksdagen har fattat beslut om möjligheten att kunna stänga förskolor, fritidshem, grundsärskolor och grundskolor och Lärandesektionen följer utvecklingen.  Om regeringen längre fram exempelvis skulle fatta beslut om att stänga dessa har Lärandesektionen tagit fram en handlingsplan för jouröppna förskolor och fritidshem för att skyndsamt kunna fatta beslut om en stängning om det skulle behövas. Jouröppen verksamhet kommer kunna erbjudas till vårdnadshavare vars yrken bedöms vara samhällsviktiga.

Viktigt att ni uppdaterar era kontaktuppgifter via självservice på hemsidan.

https://www.tranemo.se/sjalvservice/

  • Från och med tisdag 17 mars är all simundervisning inställd tills vidare.
  • Alla studieresor utanför kommunen är inställda tills vidare.
  • Från och med måndag 23 mars har vi inte 15-timmarsverksamhet i förskolan. Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation om att man ska hålla sig hemma om man känner sig sjuk, kommer behovet av vikarier att öka i vår verksamhet. Därför ska alla föräldrar med barn med 15-timmarsplacering låta sina barn vara hemma från och med måndag 23 mars. Beslutet har fattats med stöd av Arbetsmiljölagen.De vårdnadshavare som betalar en avgift för 15-timmarsplacering kommer inte att faktureras för den här perioden. Har du frågor, kontakta rektor för verksamheten.

En uppmaning till alla vårdnadshavare

Friska barn och elever ska vara i förskolan och skolan, men om ni är hemma på grund av sjukdom uppmanar vi er att hålla era barn hemma från förskola och fritidshemmet om möjligt.

Sjuka barn och elever ska stanna hemma tills de är friska.

För att begränsa smittspridningen har Tranemo kommun beslutat att inplanerade studieresor ställs in tillsvidare. Även för personal är resor och konferenser inställda för att minska risken för smittspridning.

Det är viktigt att barn och elever med lindriga symtom på luftvägsinfektion, så som irritation i luftvägar, feber eller hosta stannar hemma för att minimera risken för smittspridning. Barn och elever ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande. Råden gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte.

Det kan florera inkorrekt information på sociala medier och i andra sammanhang var inte med och bidra till falsk ryktesspridning. Var källkritisk och håll dig uppdaterad via säkerställda källor.

Kommunen har aktiverat krisstaben, staben har täta möten och avstämningar och följer aktivt händelseutvecklingen och gör kontinuerligt nya omvärderingar av våra ställningstagande. Vi kommunicerar ut eventuella ändringar via Infomentor och här på tranemo.se.


Publicerad den 13 mars 2020, senast ändrad den 3 april 2020