Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Inom omsorgssektionen har det under året varit ett fåtal fall av smittade brukare. Det beror på många orsaker. Följsamheten till rutiner har varit hög, medarbetarna har alltså varit duktiga på att göra rätt – vilket vi känner stolthet inför. Förmodligen har brukare och anhöriga också följt de rekommendationer som finns för fysisk distansering och hygien.

Nu upplever vi dock en ökning av smittade brukare och anhöriga. Kanske finns en lägre följsamhet ute i samhället av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Inom verksamheten har vi en god och nära relation med bland annat vårdcentralerna, vårdhygien, Södra Älvsborgs sjukhus och andra kommuner för att utveckla arbetet med covid-19. Det händer mycket hela tiden, ny kunskap och arbetssätt, som vi använder oss av för att förhindra smitta.

Men vi är också beroende av att samhället följer rekommendationerna. Vi måste vara uthålliga och hjälpas åt tillsammans!

Det finns information hos Folkhälsomyndigheten eller Krisinformation. Men givetvis kan du även vända dig till vår medicinskt ansvarig sköterska, Ann-Mari Nors, om du har frågor.

Följ dessa råd:

  • Stanna hemma om du har symtom på covid-19.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Arbeta hemifrån om du har möjlighet.
  • Var försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt.
  • Socialstyrelsen har riktlinjer för besök på äldreboenden. Symtomfria besökare som har antikroppar mot covid-19 kan medges undantag från besöksförbudet.
  • Om du är 70 år eller äldre är det extra viktigt att begränsa dina fysiska kontakter och undvika platser där människor samlas.
  • Undvik större sociala sammanhang som fester, bröllop och liknande tillställningar.

Publicerad den 4 september 2020, senast ändrad den 7 september 2020

Kontakt