Inkomstförfrågan för beräkning avgiftsreducering FN 2020