Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp, VA-anslutning