Spolning av dricksvattennätet i Tranemo

Renspolning av vattenledningsnätet i Tranemo Kommun Svapipe AB kommer under januari 2020 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i centrala delarna av Tranemo tätort på uppdrag av VA-enheten i Tranemo Kommun. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten och förebygga problem med missfärgat vatten.

ArbetsmetodLuft-vattenspolning av dricksvattenledningar
Den metod som kommer användas innebär att tryckluft leds in och ut längs ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet spolar bort eventuella avlagringar av järn och mangan i röret.

Påverkan hos kunder
Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgningar kan även uppstå utanför det området där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man skall inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Observera! Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

När och var?
Arbetet beräknas påbörjas under vecka 2 och pågå till vecka 6. Luft- vattenspolningen delas upp i etapper och de kunder som berörs kommer att få information i brevlådan 3-5 dagar i förväg. I denna information uppmanas ni att inte använda vattnet den dag ni direkt berörs av spolningen. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle.

Observera! Vissa fastigheter kan bli berörda fler än en gång. Vissa kunder kan alltså få information om avstängning vid mer än ett tillfälle!

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

Har ni frågor?

Kontakta oss:

Svapipe AB
Daniel Nikolov                     Mobil nr: 0733-69 36 06
Erik Edvinsson                    Mobil nr: 0733-69 36 08


Publicerad den 26 november 2019, senast ändrad den 2 januari 2020