VA-taxa

VA-taxan utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Anläggningsavgift 2021

Anläggningsavgiften debiteras i samband med nyanslutningar, om- och tillbyggnader och är en engångsavgift. För en villa med en förbindelsepunkt och en tomtyta på 800 kvadratmeter ansluten till vatten, avlopp och dagvatten blir anläggningsavgiften  116 440 kronor.

Brukningsavgifter 2021

Fast avgift

Denna avgift är beroende av mätarstorleken.
För en villa är avgiften 4 195 kronor/år.

Lägenhetsavgift

En avgift per lägenhet (enfamiljshus likställs med en lägenhet) för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet. För industri- och verksamhetslokaler beräknas varje påbörjad 150 kvm lokalyta som en lägenhet.

För en villa är avgiften 1 lägenhetsavgift, 695 kronor/år.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften är 33,50 kronor/kubikmeter vatten.

Alla avgifter är inklusive moms.

 

 

 


Publicerad den 27 januari 2016, senast ändrad den 23 december 2020