Kommunal VA-anslutning

En anslutning till kommunalt vatten och avlopp innebär att du får ditt dricksvatten från ett av kommunens vattenverk och att ditt avloppsvatten renas vid ett av kommunens reningsverk.

Två män i varselkläder arbetar med ledningar.

I god tid, minst två månader, innan anslutning till kommunalt vatten och avlopp fyller du i blanketten Servisanmälan som du sedan skickar till den adress som anges på blanketten. Blanketten kan laddas ner via högerspalten. Du kan också ringa kommunens växel på 0325 – 57 60 00 och be om blanketten.

Anslutna fastigheter ska följa kommunens Allmänna bestämmelser för användande av Tranemo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA. Gällande ABVA kan laddas ner via högerspalten. Den antogs av kommunfullmäktige 2009 och bestämmelserna reglerar bland annat ansvar mellan kommunen och fastighetsägaren, hur ledningarna får vara kopplade, hur dricksvatten får användas och vad som får släppas ut i avloppet.

 


Publicerad den 26 januari 2016, senast ändrad den 9 december 2019