Information om sommarresor med färdtjänst och riksfärdtjänst

Tänk över om resan verkligen är nödvändig – Folkhälsomyndigheten avråder från alla icke nödvändiga resor.

Resväska på en sommarängResväska på en sommaräng

Med anledningen av spridningen av coronaviruset måste vi alla enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten tänka igenom om våra resor verkligen är nödvändiga att genomföra.

Resor med färdtjänst

För nödvändiga färdtjänstresor som ska göras under midsommarhelgen 19–21 juni ska du ha bokat din resa senast torsdag 18:e juni kl. 12:00. Bokning görs som vanligt på telefonnummer 0325-13 000.

Resor med riksfärdtjänst

Inför storhelger och sommarperioder förlängs handläggningstiden för ansökningar om tillstånd för riksfärdtjänst. För nödvändiga resor som du vill göra med riksfärdtjänst under perioden 13 juli-16 augusti önskar vi att din ansökan inkommer i mycket god tid, gärna ca 4 veckor innan din planerade avresedag.

Här finns ansökningsblankett för riksfärdtjänst. Du kan också få den via kontakt med handläggaren på telefonnummer 0325- 57 61 37.

 


Publicerad den 25 maj 2020, senast ändrad den 25 maj 2020

Kontakt