Information om färdtjänsten med anledning av coronaviruset och covid-19

Nu införs en tillfällig bokningsrutin för färdtjänstresor.

coronavirus

Med anledning av coronaviruset, har Tranemo kommun beslutat om en tillfällig förändring av bokningsrutinen för färdtjänstresor.

Färdtjänst under lördagar och söndagar

För resor under lördagar och söndagar behöver du ringa och boka din färdtjänstresa senast kl 12:00 på fredagen. Detta gäller tills vi meddelar något annat. Vi hoppas att du som har ett behov av att resa med färdtjänst har förståelse för denna förändring.

Färdtjänst under midsommarhelgen

För nödvändiga resor under midsommarhelgen 19–21 juni ska du ha bokat din resa senast torsdag 18:e juni kl. 12:00.

För resor övriga dagar (måndag-fredag) är det ingen förändring utan då ska du boka resan senast två timmar innan önskad avresetid.

Vi gör alla vårt bästa för att tillsammans med vår trafikleverantör skapa så trygga resor som möjligt under rådande läge. För att vi ska lyckas är det viktigt att alla tar sitt ansvar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  • Tänk över om resan verkligen är nödvändig – Folkhälsomyndigheten avråder från alla icke nödvändiga resor.
  • Alla med luftvägssymtom, även milda, ska begränsa sina sociala kontakter för att inte smitta andra.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, även om symtomen är lindriga. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du ger dig ut.
  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.

Publicerad den 26 mars 2020, senast ändrad den 9 november 2020

Kontakt