Information om färdtjänsten med anledning av corona

coronavirus

Färdtjänst under lördagar och söndagar

Från och med 8 juli 2021 återgår vi till det normala vad gäller att boka färdtjänst. Då gäller:

  • Man ringer och bokar senast 2 timmar före önskad avresa.
  • Man beställer sin resa hos Bergkvara på telefonnummer 0325 – 13 000.
  • Beställningscentralen är öppen från 06:00 – 22:00, alla dagar.
  • Alla med luftvägssymtom, även milda, ska begränsa sina sociala kontakter för att inte smitta andra.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, även om symtomen är lindriga. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du ger dig ut.
  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.

Publicerad den 26 mars 2020, senast ändrad den 27 september 2021

Kontakt