Fördjupad översiktsplan Länghem

Den fördjupade översiktsplanen för Länghem är ute på samråd. Fram till den 31 januari 2021 finns den fördjupade översiktsplanen tillgänglig här på hemsidan.

Samrådsmöten äger rum digitalt via programmet Teams den 10 december 2020 kl 18.00-20.00 samt den 13 januari 2021 kl 18.00-20.00. Det är på grund av covid-19 som mötena sker digitalt. På samrådsmötena kommer Tranemo kommun att presentera den fördjupade översiktsplanen. Efter det är det välkommet med muntliga synpunkter. Observera att samtliga synpunkter även behöver skickas in skriftligen, via mail eller post.

Se den fördjupade översiktsplanen.

Digitalt deltagande går till så här:

Tranemo kommun behöver en mailadress till dig som vill delta. Du skickar din adress till ellinor.lundholm@tranemo.se. Du som deltagare behöver en dator som kan kopplas upp till Teams. Obs, se till att uppkopplingen är bra. Du behöver koppla upp 15 minuter innan mötet startar för att säkerställa att länken fungerar. Tranemo kommun presenterar och delar sammanställningen av den fördjupade översiktsplanen som kommer att visas på den dator eller enhet som som du som deltagare kopplar upp dig på.

Synpunkter skickas till mail kommun@tranemo.se och märk ämnesraden med ”Synpunkter fördjupad översiktsplan Länghem Dnr: KS/2016:314” eller skicka synpunkter via brev, till postadress: Storgatan 26, 514 80 Tranemo

I de fall man arbetar fram en fördjupad översiktsplan handlar det om mer komplicerade förhållanden där avsikterna med området behöver redovisas mer i detalj än för resterande delar av översiktsplanen. Den fördjupade översiktsplanen kan ingå i översiktsplanen som ett eget kapitel eller stå utanför om den utförs vid något senare tillfälle vilket innebär att förändringarna för det området ändras för det området. Detaljgraden på den fördjupade översiktsplanen beror på dess syfte och det innebär att dokumentet kan skilja sig åt i innehåll och geografiska områden. Den fördjupade översiktsplanen ses som mellanled mellan översiktsplanen och detaljplanen.

Länghem centrum

Länghem centrum foto Metria


Publicerad den 1 juli 2016, senast ändrad den 9 december 2020