Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplanFördjupad översiktsplan Länghem

Även om översiktsplanen är det övergripande dokumentet som talar om hur kommunen vill utvecklas kan delar av översiktsplanen i vissa fall behöva tydliggöras och detaljeras mer. En fördjupning kan då komma till och omfatta både hela tätorter och delar av ett samhälle. I de fall man arbetar fram en fördjupad översiktsplan handlar det om mer komplicerade förhållanden där avsikterna med området behöver redovisas mer i detalj än för resterande delar av översiktsplanen. Den fördjupade översiktsplanen kan ingå i översiktsplanen som ett eget kapitel eller stå utanför om den utförs vid något senare tillfälle vilket innebär att förändringarna för det området ändras för det området. Detaljgraden på den fördjupade översiktsplanen beror på dess syfte och det innebär att dokumentet kan skilja sig åt i innehåll och geografiska områden. Den fördjupade översiktsplanen ses som mellanled mellan översiktsplanen och detaljplanen.


Publicerad den 1 juli 2016, senast ändrad den 10 februari 2020