Fördjupad översiktsplan Länghem

Den fördjupade översiktsplanen för Länghem är inne i ett skede för granskning.  Planen är ändrad i efter samrådstiden. Efter granskning är det dags för justering av planförslaget innan planen antas.

Den Fördjupade Översiktsplanen för Länghem är ute på granskning 2022 02 10 till 2022 04 10. Först efter granskningsförfarandet kan planen antas. 

Nästa möte för Granskning Fördjupad översiktsplan Länghem är den 30 mars kl 18.00-20.00 i Länghems församlingshem. Anmälan till mötet den 30 mars sker till robin.uhlman@tranemo.se senast den 28 mars kl 12.00.

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att skapa en långsiktig hållbar lösning för den fysiska planeringen i grova penseldrag, det vill säga inte i detaljerade drag. En fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande men ger en bild på hur kommunen ihop med medborgare vill utveckla ett område. Inga detaljer ges i den fördjupade översiktsplanen och synpunkter som kommer in ska beaktas innan antagande av planen.

Fördjupad översiktsplan Länghem Granskningshandling

Fördjupad översiktsplan Länghem Samrådsredogörelse

Fördjupad översiktsplan Länghem Strategisk miljöbedömning

I de fall man arbetar fram en fördjupad översiktsplan handlar det om mer komplicerade förhållanden där avsikterna med området behöver redovisas mer i detalj än för resterande delar av översiktsplanen. Den fördjupade översiktsplanen kan ingå i översiktsplanen som ett eget kapitel eller stå utanför om den utförs vid något senare tillfälle vilket innebär att förändringarna för det området ändras för det området. Detaljgraden på den fördjupade översiktsplanen beror på dess syfte och det innebär att dokumentet kan skilja sig åt i innehåll och geografiska områden. Den fördjupade översiktsplanen ses som mellanled mellan översiktsplanen och detaljplanen.

Länghem centrum

Länghem centrum foto Metria


Publicerad den 1 juli 2016, senast ändrad den 21 mars 2022