Prioriterade detaljplaner från 2022 preliminär lista

Nedan är en planprioriteringslista på nya detaljplaner som Tranemo kommun prioriterar och som är politiskt antagna. Prioriteringen är uppdelad i prioritet 1 och 2. Planerna tas nu fram ller kommer att tas fram inom de närmsta åren. Utredningar och den demokratiska planprocessen kan dra ut på tiden vilket kan medföra att prioriteringslistan ändras utifrån olika förutsättningar.

Tranemo kommun har även äldre detaljplaner som är antagna. De nämns inte nedan. Det sker även en hel del nybyggnation som inte har med planerna nedan att göra.

Syftet med listan är att stötta det tillväxtmål som Tranemo kommun tagit fram om 14 000 invånare 2035.

Prioritering 1:

 • Gudarp 3:45, 3:44 Källsvedjan Tranemo, industri, drivmedel, handel
 • Gunnarsbo 1:5 och Skogarp 1:3, industri (extern plan)
 • Skogarp 1:5 Dalstorp (Tryffelvägen), bostäder
 • Ljungsnäs Gudarp 39:1, industriområde (extern plan)
 • Turnwood Tåstarp 1:13, Tranemo, bostäder
 • Radhusvägen Dalstorp 1:132, 1:133, bostäder (extern plan)
 • Gudarp 3:39 Tranemo, industri
 • Ömmestorp 1:27 Tranemo, industri (extern plan)

Prioritering 2:

 • Limmared 36:6, 36:7, 36:8, flerbostadshus
 • Länghem bostäder
 • Bokvägen Dalstorp 1:138 mfl, flerbostadshus
 • Kroksjön Tranemo, bostäder
 • Whitewood, Tranemo 1:80, bostäder

Publicerad den 23 oktober 2020, senast ändrad den 31 augusti 2022