Prioriterade detaljplaner preliminär lista

Nedan är en planprioriteringslista på nya detaljplaner som Tranemo kommun prioriterar och som är politiskt antagna. Prioriteringen är uppdelad i prioritet 1 och 2. Planerna tas nu fram ller kommer att tas fram inom de närmsta åren. Utredningar och den demokratiska planprocessen kan dra ut på tiden vilket kan medföra att prioriteringslistan ändras utifrån olika förutsättningar.

Tranemo kommun har även äldre detaljplaner som inte nämns nedan. Det sker även en hel del nybyggnation under 2021 som inte har med planerna nedan att göra.

Syftet med listan är att stötta det tillväxtmål som Tranemo kommun tagit fram om 14 000 invånare 2035.

Prioritering 1:

 • Tåstarp delar av Tranemo 2:1, förskola/bostäder 20 st
 • Radhusvägen Dalstorp 1:132, 1:133, bostäder 46 st
 • Källsvedjan industriområde Gudarp 3:39 Tranemo, industri
 • Källsvedjan drivmedelstation Gudarp 3:45, 3:44 (2) Tranemo, industri/handel
 • Grimslund 2:77, Grimsås
 • Turnwood Tåstarp 1:13, Tranemo, bostäder 75 st
 • Limmared 36:6, 36:7, 36:8, flerbostadshus 20 st
 • Ljungsnäs Gudarp 39:1, industriområde

Prioritering 2:

 • Tryffelvägen Skogarp 1:5 Dalstorp, bostäder 40 st
 • Bokvägen Dalstorp 1:138 mfl, flerbostadshus 20 st
 • Kroksjön Tranemo, bostäder 30 st
 • Länghem bostäder 40 st
 • Ambjörnarp 1:12, handel/bostäder

Publicerad den 23 oktober 2020, senast ändrad den 19 mars 2021