Nybyggnadskarta

För att kunna få ett bygglov beviljat behöver du lämna en nybyggnadskarta där det tänkta husets läge är inritat. För bygglov/bygganmälan loggar du enklast in på e-tjänsten Mittbygge.se och gör en digital ansökan/anmälan.

Inkommer ansökan/anmälan komplett får du 500 kronor i rabatt på din ansökan. Via e-tjänsten har du även möjlighet att följa ditt ärende. Om du ska bygga inom ett område som har en detaljplan så behöver du beställa en nybyggnadskarta. Det gör du från kommunens GIS-ingenjör. En nybyggnadskarta är en karta som även redovisar detaljplanens bestämmelser, befintliga eller projekterade gatuhöjder i tomtgräns, samt vatten och avlopp.

 

 

Beställ nybyggnadskarta

Handläggningstiden för nybyggnadskartor är ca 4 veckor om inte något annat oförutsett händer. Nybyggnadskartan upprättas normalt i skala 1:500. Tomtstorleken kan påverka valet av skala. Den färdiga kartan levereras både digitalt och i pappersformat.

Blankett för beställning av nybyggnadskarta

Vad gäller för område utanför detaljplan?

Om du ska bygga i ett område som ligger utanför en detaljplan krävs nybyggnadskarta endast om bygglovshandläggare bedömer det.

Utstakning

Ansvaret för att husets placering i plan och höjd blir enligt beviljat bygglov ligger på dig som byggherre. Du kan beställa en utstakning av oss på tekniska sektionen eller från externa utförare, dessa ska då ha mätningsteknisk färdighet enligt lantmäteriets rekommendationer.

Grovutstakning sker innan arbetet med schakt och fyll påbörjas. Här markerar vi ut husets placering med stakkäpp eller sprayfärg i plan, vi sätter även ut en referenshöjd, som exempelvis kan vara höjden på färdigt golv. Grovutstakning är inget krav men det kan underlätta markarbetet.

Beställaren ansvarar för att profilstolpar och profilbrädor har god stabilitet.

Beställning av utstakning

Lägeskontroll

För att kontrollera att det nya huset hamnat rätt gör mätningsingenjören en lägeskontroll genom inmätning i plan och höjd. Då får huset också sina slutgiltiga koordinater och kan läggas in på kartan.

Beställning av lägeskontroll

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för utstakning och kontrollmätning. Avgiften tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

 


Publicerad den 9 juni 2016, senast ändrad den 20 december 2018