ÅVC Returen

ÅVC ReturenÅVC Returen

Stängt på ÅVC midsommardagen 20/6.

Särskild info i Corona-tider

Det är många som är hemma och passar på att röja och renovera i dessa tider, vilket innebär att vi har betydligt fler besökare än vanligt på ÅVC.
Inför ditt besök, tänk på detta:

  • Håll avstånd till  varann och besök inte ÅVC om du känner dig sjuk eller har symptom som hosta, snuva eller feber.
  • Vi har väldigt hårt besökstryck på lördagar, välj gärna att besöka oss en annan dag om du har möjlighet.
  • Kontrollera aktuella öppettider inför ditt besök. Vid sjukfrånvaro kan vi behöva ändra ordinarie öppettider eller stänga mottagning av vissa fraktioner. Förändringar meddelas på hemsidan och på facebook.

Nyhet – Nu kan vi även återvinna böcker!

Nu kan dina gamla utslitna böcker bli kopierings-, journal- och tidningspapper istället för att vi bränner dem. Lämna dem i ”bokcontainern” på ÅVC Returen i Tranemo.

ÅVC Returen

Återvinningscentralen Returen, ÅVC, ligger i utkanten av Tranemo samhälle, Storgatan 78 (Ambjörnarpsvägen).

På ÅVC kan du som privatperson och renhållningskund genom din grundavgift lämna sorterat avfall.  Du får lämna upp till 1 kubikmeter/månad av sådant hushållsavfall som på grund av sin sammansättning eller storlek inte kan läggas i ditt gröna kärl för brännbart restavfall.
Tänk på att det är viktigt att du har sorterat avfallet innan du kommer till ÅVC. Sorteringsguide /packlista finns att ladda ner i högerkanten.

OBSERVERA: Från och med 1 januari 2019 är det att vara obligatoriskt att alla som lämnar grovavfall i säck använder genomskinlig plastsäck. Läs mer här.

Här kan du se hur containrar och byggnader på ÅVC Returen (sopstationen), Storgatan 78 (mot Ambjörnarp) är placerade:

Ritning över Returen Återvinningscentralen

Ritning över Returen Återvinningscentralen

 

 

1. Kyl och frys

Exempel:
Kyl- och frys tillverkade för hushållsbruk.

Tänk på…

Kyl- och frysskåp kan innehålla freoner som är skadliga för ozonlagret vid läckage. Omfattas av producentansvar. Ska vara rengjorda och tömda.

2. Vitvaror

Exempel:
Torktumlare, spis, köksfläkt, disk- och tvättmaskin tillverkade för hushållsbruk

Böcker

Alla slags böcker, både  hårda och mjuka pärmar, kan lämnas för återvinning.

3 & 7. Brännbart under 1 meter

Exempel:
Avfall som är skrymmande och inte ryms i sopkärlet men går att elda, t. ex. plastleksaker, textilier, mattor

Tänk på…
Är det hela och funktionella prylar som du gör dig av med så kan det finnas någon annan som behöver dem. Lämna i Återbrukscontainern istället för att slänga!

4 & 8. Grovt brännbart

Exempel:
Skrymmande avfall över 1 meter som går att elda t.ex barnvagnar, möbler, resårbottnar, större mattor

Tänk på….

Större avfall behöver krossas före förbränning och läggs därför i anvisad container.

5 & 9. Trä

Exempel:
Brädor, bokhyllor, garderober, spånskivor och annan inredning av trä. OBS! ej tryckt trä.

Tänk på…
Får ej vara behandlat. Spik och beslag får ej vara större än en handflatas storlek. Tryckimpregnerat trä klassas som farligt avfall.

10 & 11. Skrot/metall

Exempel:
Fälgar, cyklar, grill

Tänk på…
Skrotet ska vara så ”rent” som möjligt dvs får ej innehålla olja eller detaljer av t.ex gummi, trä. Brandsläckare och gasoltuber lämnas som farligt avfall! Inga stängda behållare får lämnas, dunkar måste vara tömda och öppna. Fat och tankar får ej lämnas utan godkännande an tekniska sektionen.

12 Ej brännbart

Exempel:
Porslin, keramik, kakel, glas (ej förpackning), isolering

Tänk på…                                                                                   
Även kallat deponirest

 

13. Fönster inkl båge

Exempel:
Uttjänta fönster med eller utan båge

Tänk på….

Fönster i bra skick tar vi gärna emot i vårt returhus

14. Gips

Exempel:
Målade och omålade gipsskivor med eller utan tapet. Gipsavgjutningar och gipsmodeller.

Tänk på ….
Separat container för gips finns. Ta bort reglar från gipsskivorna, dessa placeras i separat container. Gips som sitter ihop med kakel hanteras separat.

Däck

Vi tar emot upp till 8 däck, med eller utan fälg

15. Tryckimpregnerat

Tänk på….
Tryckimpregnerat trä klassas som farligt avfall och omhändertas särskilt. Vid större mängder kontakta ÅCV 0325-57 61 63, 57 61, 64

16. Kompost

Exempel:
Löv, mossa

Tänk på….
Komposteras i första hand där det uppkommer

17. Ris och grenar

Exempel:
Ris och grenar

Tänk på…
Grövre grenar för flisning får bestå av max en-meters längder

21. Elektronik

Exempel:
”Allt med sladd eller batteri”, datorer, bildskärmar, uppladdningsbara verktyg

Tänk på….
Omfattas av producentansvar

18. Fyllnadsmaterial

Exempel:

19. Asbest och eternit

Exempel:
Små mängder asbesthaltigt avfall. OBS! Måste vara väl inplastat.

Tänk på…..
Förpacka materialet väl i plast. Ring gärna ÅVC innan om du är osäker på hur mycket du får lämna. 0325-57 61 63, 57 61 64

21. Farligt avfall

Exempel:
Färg, lösningsmedel, lim, oljor, bekämpningsmedel, termometrar, bilbatterier. OBS! farligt avfall tar vi endast emot från privatpersoner. Olja max 10 liter.

Tänk på…
Överblivna mediciner och kanyler för egenvård  lämnas på apoteket.
Farligt avfall är direkt skadligt för djur, växter och människor. Det är därför viktigt att allt farligt avfall tas omhand på ett säkert sätt.

21. Batterier och ljuskällor

Exempel:
Batterier under 3kg (större batterier, t.ex bilbatterier hanteras som farligt avfall), glödlampor och lysrör

Tänk på…

Små batterier kan även lämnas i så kallade batteri holkar som finns vid återvinningsstationer och affärer. Alla batterier innehåller skadliga ämnen och ska omhändertas på ett säkert sätt.

Återbruk

Du vet väl också att det finns möjlighet att lämna in begagnade saker på ÅVC Returen istället för att slänga dem!

Hos oss finner du renhållningsverksamhetens eget Returhus, butik Återbruk som drivs av nätverk Sverige-Lettland samt butik Värdefullt som kommunens dagligverksamhet driver, ser till att dina saker kan komma till nytta igen.

Stora mängder avfall

Har du stora mängder grovsopor mm, till exempel efter en källarrensning, bör du hyra en container. Kommunen hyr inte ut containers, men du kan kontakta personal inom avfallshanteringen för namn och telefonnummer till godkända entreprenörer. Även här är det viktigt att tänka på att avfallet ska vara sorterat så mycket som möjligt. Det får absolut inte innehålla något farligt avfall, riskavfall eller elektronik.

Insamlingsturen, för dig som inte kan köra själv till ÅVC Returen

Har du inte möjlighet att själv transportera ditt grovavfall, kyl/frys eller vitvaror till ÅVC kan du lämna dem till kommunens insamlingsbil som kör runt två gånger per år. Turer och hämtningsschema läggs upp på 14 orter med omnejd, turerna annonseras i Svenljunga-Tranemo Tidning och på hemsidan

Exempel:
Kyl- och frys tillverkade för hushållsbruk.

Tänk på…

Kyl- och frysskåp kan innehålla freoner som är skadliga för ozonlagret vid läckage. Omfattas av producentansvar. Ska vara rengjorda och tömda.


Publicerad den 25 januari 2016, senast ändrad den 18 juni 2020

Kontakt

Adress & öppettider

Måndag

13:00 - 17:00

Tisdag

09:00 - 18:00

Onsdag

13:00 - 17:00

Torsdag

09:00 - 18:00

Lördag

09:00 - 14:00

Adress

Storgatan 78, 514 34 Tranemo