Miljöbilen

 

Händer som håller ett klot med ett träd på en grön äng

På grund av vikande intresse för miljöbilen och kraftigt ökade kostnader för denna tjänst kommer vi inte att köra någon tur våren 2022.

Istället hänvisar vi till ÅVC Returen

Läs mer om farligt avfall här

 


Publicerad den 13 mars 2019, senast ändrad den 12 april 2022