Information om förändringar inom renhållning, påverkade av coronaviruset

Vi uppdaterar denna sidan löpande beroende på hur verksamheten med bemanning och utförande av tjänster påverkas av coronaviruset.

Sophämtning

 • Mindre störningar meddelas via driftinformation
 • Vid större problem med sjukfrånvaro och inställda/prioriterade turer kommer informationen att visas här.

För att vara bättre förberedd om vi tvingas prioritera/ställa in turer så uppmanar vi dig att redan nu sortera soporna väl. Alla förpackningar och tidningar ska (alltid!) lämnas till återvinningsstationerna, Fyll inte kärlet mer än nödvändigt, ev städ eller röj i förråd kan läggas i säckar och invänta normala tömningar.

Återvinningscentralen Returen

2020-12-18, åtgärder för att minska smittspridningen på ÅVC Returen:

Vi uppmanar alla som har för avsikt att besöka vår Återvinningscentral Returen att fundera på om ditt besök är nödvändigt eller om det kan vänta. Vänta med att slänga ditt grovavfall om det inte är nödvändigt just nu.

 • Vi inför en tillfällig begränsning av antalet besökare som samtidigt befinner sig inne på återvinningscentralen, det kan eventuellt medföra köer tidvis.
 • Vi håller Returhuset stängt tillsvidare. Spara dina saker som är lämpade för återbruk tills vi kan hålla öppet igen eller lämna det till en verksamhet som har öppet. I sista hand släng det i rätt container/soptunna.
 • Håll avstånd till personalen och andra besökare.
 • Personalen kommer inte att kunna hjälpa till med något som innebär att ett tillräckligt avstånd inte kan hållas.
 • Inga besökare få vistas i personalutrymmen.
 • Stort besökstryck , framförallt på lördagar. Välj gärna att komma andra dagar om du har möjlighet.
 • Tänk på att ÅVC är en plats där många rör sig. Följ folkhälsomyndighetens råd: håll avstånd  och besök inte ÅVC om du känner dig sjuk eller har symptom som hosta, snuva eller feber.

ÅVC Returens ordinarie öppettider se här – vid sjukdom kan vi tvingas stänga eller begränsa öppettider, kontrollera gärna hemsidan innan besök.

Slam

 • För närvarande inga störningar.
 • Läs mer om slam här

Kontakt och frågor

Vi undviker att ta emot besök och hänvisar till kontakt via telefon eller mail.
Vid behov av personligt besök ska detta förbokas, både för att personal ska vara tillgänglig och att besöket ska kunna genomföras på ett smittskyddssäkert sätt.

Du når renhållningens kundtjänst via växeln 0325-57 60 00
Använd gärna vår info-mail för frågor och ärenden som inte är akuta.


Publicerad den 18 mars 2020, senast ändrad den 2 mars 2021