Information om förändringar inom renhållning, påverkade av coronaviruset

Vi uppdaterar denna sidan löpande beroende på hur verksamheten med bemanning och utförande av tjänster påverkas av coronaviruset.

Sophämtning

  • Mindre störningar meddelas via driftinformation
  • Vid större problem med sjukfrånvaro och inställda/prioriterade turer kommer informationen att visas här.

För att vara bättre förberedd om vi tvingas prioritera/ställa in turer så uppmanar vi dig att redan nu sortera soporna väl. Alla förpackningar och tidningar ska (alltid!) lämnas till återvinningsstationerna, Fyll inte kärlet mer än nödvändigt, ev städ eller röj i förråd kan läggas i säckar och invänta normala tömningar.

Återvinningscentralen, Returen

  • Är öppet som vanligt, se öppettider här
  • Stort besökstryck just nu, framförallt på lördagar. Välj gärna att komma andra dagar om du har möjlighet.
  • Tänk på att ÅVC är en plats där många rör sig. Följ folkhälsomyndighetens råd: håll avstånd  och besök inte ÅVC om du känner dig sjuk eller har symptom som hosta, snuva eller feber.

Slam

  • För närvarande inga störningar.
  • Läs mer om slam här

Kontakt och frågor

För närvarande inga störningar, du når renhållningens kundtjänst via växeln 0325-57 60 00
Använd gärna vår info-mail för frågor och ärenden som inte är akuta.


Publicerad den 18 mars 2020, senast ändrad den 2 september 2020