Förpackningsförordning och insamlingsansvar

Regeringen har fattat beslut om en ny förpackningsförordning som innebär stora förändringar för det kommunala avfallsansvaret.  Enligt förordningen ska kommunerna ta över ansvaret för att samla in förpackningsavfall från hushåll den 1 januari 2024 och senast 2027 ska kommunerna tillhandahålla fastighetsnära insamling (FNI) för pappers-, plast-, glas och metallförpackningar samt lättillgängliga insamlingsplatser för skrymmande förpackningar.

Huvudsyftet med den nya förordningen är att öka återvinningen av förpackningar, samt att minska mängden förpackningar och förpackningsavfall.

Det kommunala insamlingsansvaret för förpackningar och kraven på fastighetsnära insamling innebär många utmaningar för kommunerna, dessutom är tidsspannet väldigt kort.  Ny information kommer att uppdateras löpande på denna sida. Det kommer att vara korta svarstider för att vi ska ha möjlighet att planera och  upphandla de tjänster som krävs för att vi ska uppfylla vårt uppdrag.

Vad innebär förordningen i Tranemo kommun?

2024 – del 1, fokus på att upprätthålla befintlig insamling

  • Kommunen tar över drift och ansvar för alla återvinningsstationer. De 11 ÅVS kommer att finnas kvar i samma omfattning som nu, där har alla hushåll möjlighet att lämna förpackningsavfall för återvinning.
  • Från 2024 är det bara kommunen som får samla in förpackningsmaterial från hushåll. Det blir då inte längre tillåtet för fastighetsägare att själv anlita en privat aktör som hämtar förpackningar, den aktör som idag hämtar förpackningar vid era fastigheter kommer att säga upp nuvarande avtal.
  • Kommunen har en ambition att kunna erbjuda fortsatt FNI till de fastigheter som har det idag. Under förutsättning att underlag och intresseanmälan meddelas kommunen senast 1/3
  • Vi har möjlighet att ansluta fler fastigheter till FNI 2024. Dessa fastigheter behöver uppfylla de krav vi ställer, samt lämna en intresseanmälan till kommunen senast 1/3

2025-2026 – del 2, kommer att uppdateras löpande

  • Införande av FNI för villa och småhus, samt mindre flerfamiljshus.
  • Flerfamiljshus som inte infört FNI kommer att anslutas till det senast 1/1 2027

 

Definitioner och förutsättningar

Förpackningar från hushåll
Det kommunala insamlingsansvaret gäller förpackningar från hushåll, men även verksamheter som är samlokaliserade med hushåll kan omfattas.
(Företag och verksamheter  kan fortfarande anlita privata aktörer för sitt förpackningsavfall, eller lämna avfallet vid särskilda mottagningspunkter)

FNI för flerfamiljshus 
Förpackningsavfall kommer att hämtas i en-kärlslösningar. Dvs 1 kärl/materialslag. Vi bedömer att flerfamiljshus med 8-10 lgh eller mer kan ha denna typen av insamlingskärl.
FNI  för flerfamiljshus med mindre antal lägenheter – är del 2 i införandet och innebär att förpackningsavfall kommer att samlas in fastighetsnära i någon typ av flerfackssystem. Politiskt beslut styr detta.  Införandet sker tidigast under 2026, mer information kommer.

Krav på utrymme
Fastighetsägare behöver avsätta plats/upplåta mark för insamlingen för pappers-, plast-, glas och metallförpackningar på samma plats som mat- och restavfall samlas in i dag, eller i nära anslutning till dessa kärl.

Ekonomi
Kommunen kommer att få ekonomisk ersättning för den fastighetsnära insamlingen av förpackningsproducenterna. Detta innebär att du som fastighetsägare inte längre kommer att behöva stå för hela kostnaden, som du gör idag. Utgångspunkten är att det kommer att finnas ett ”standardabonnemang” (kärl + tömningsintervall) som kommer att vara kostnadsfritt. Men om man på grund av utrymmesskäl har behov av tätare hämtning, har dragväg, behöver upplåsning av soprum mm så kommer en kostnad för det att tillkomma.

 


Publicerad den 20 januari 2023, senast ändrad den 26 januari 2023