Bygg- och miljösamverkan med Gislaveds kommun

I oktober beslutade kommunfullmäktige att inrätta en gemensam bygg- och miljönämnd tillsammans med Gislaveds kommun. I samband med beslutet skulle reglemente och samverkansavtal för den gemensamma nämnden arbetas fram.

Tony Hansen (S), Tranemo kommun och Marie Johansson (S) Gislaveds kommun under en presskonferens 17 december.Tony Hansen (S), Tranemo kommun och Marie Johansson (S) Gislaveds kommun under en presskonferens 17 december.

Den 10 december i Tranemo och den 13 december i Gislaved beslutades reglemente och samverkansavtal, vilket innebär att vi nu formellt ingått samverkan. Avtalet gäller från och med 1 januari och sträcker sig till den 31 december 2022. Om inte avtalet sagts upp tidigare förlängs det automatiskt med två år i taget.

Vad blir annorlunda från den 1 januari 2019?

Då kommer bygg- och miljösamverkan vara med Gislaveds kommun istället för Ulricehamns kommun.

Varför samverkan och inte uppstart av egen miljö- och byggenhet?

Det är ett stort projekt att starta upp en helt ny enhet på mindre än sex månader, gällande exempelvis rekrytering och lokaler. Efter att ha utrett olika alternativ kom vi fram till att det mest effektiva och det som kommer ge våra invånare och företag bäst service i de här frågorna är att hitta en samverkanspart. När Gislaved sedan presenterade hur de arbetar låg det i linje med hur vi vill bedriva vår verksamhet vilket gjorde att vi valde samverkan.

Vad händer med pågående ärenden?

Ulricehamns kommun kommer med största sannolikhet inte kunna fatta beslut i pågående ärenden som vid årsskiftet handläggs i Ulricehamn. Den åtgärd du sökt besked om/lov för kommer därför att hanteras vidare av Gislaveds kommun efter årsskiftet. Ditt ärende kommer fortfarande att behandlas av Ulricehamns kommun fram till 31 december även om beslut inte kommer hinna fattas innan 1 januari.

Kommer jag kunna träffa bygglovshandläggare i Tranemo?

Målsättningen är att ha personal på plats i Tranemo varje dag. Vilka tider och i vilken omfattning är ännu inte klart.

Har du frågor?

Gislaveds kommun, kontaktcenter

e-post: kommunen@gislaved.se
telefon: 0371-810 00


Publicerad den 17 december 2018, senast ändrad den 14 januari 2019