Läsårsstart 2022/2023

 

LäsårsstartLäsårsstart

Grundskola tisdag 16/8

Tranängskolan kl. 8.05  
Åk F-3 slutar 13.05
Eleverna läser enligt schema och skolskjutsarna går hem kl. 13.20
Åk 4–6 slutar 14.10
Eleverna läser enligt schema och skolskjutsarna går hem kl. 14.20
Åk 7–9 slutar 15.10
Alla elever samlas i anvisat klassrum enligt anslag på skolan. Skollunch serveras. Skolskjutsarna går hem ca. kl. 15.20.
De elever som åker linjebuss får sitt busskort i skolan första dagen. Man åker gratis till skolan första skoldagen
Rektorsexpedition tfn 0325-57 66 00

Dalstorpskolan kl. 8.30   
Åk F-3 slutar 13.10
Åk 4–6 slutar 14.45
Eleverna läser enligt schema och skollunch serveras.
Expedition tfn 0325-57 64 81

Grimsåsskolan kl. 8.00  
Åk F-3 slutar 12.40
Åk 4–6 slutar 14.15
Eleverna läser enligt schema och skollunch serveras.
Expedition tfn, 0325-57 64 81

Limmaredskolan kl. 8.30   
Åk F-3 slutar kl. 13.20
Åk 4–6 slutar kl. 14.35
Skollunch serveras.
Rektorsexpedition tfn 0325-57 68 81, 0325-57 68 82

Länghemskolan kl. 8.30   
Åk F-3 slutar kl. 13.15
Åk 4–6 slutar kl. 14.40
Skolskjutsarna avgår 10 minuter efter skolslut.
Skollunch serveras, eleverna läser enligt schema.
Rektorsexpedition tfn 0325-57 68 82, 57 68 81

Grundsärskolan, Träningsklassen och Gymnasiesärskolan  kl. 8.05
Grundsärskolan Åk 7–9 slutar 14.10
Träningsklassen Sjösidan och gymnasiesärskolan slutar 13.10
Skollunch serveras.
Rektorsexpedition tfn 0325-57 66 00

 

Tranemo Gymnasieskola – tisdag 16/8

Åk 1 kl. 8.15
Upprop och start för dig som börjar i årskurs 1 i biografen, (Medborgarhuset)
IM kl. 9.15
Upprop och start för dig som börjar i IM i biografen, (Medborgarhuset)

Tranemo Gymnasieskola – onsdag 17/8

Åk 2
8.05 i biografen, (Medborgarhuset)
Åk 3
8.35 i biografen, (Medborgarhuset)

Vuxenutbildningar i Tranemo  
Tisdag 6 september
Industri

För avgångstider för linjebussar till Tranängskolan och Tranemo gymnasium se
https://www.vasttrafik.se/reseplanering/tidtabeller/

För de elever som inte åker linjebuss (i huvudsak F-6 elever) publiceras information under vecka 32 i Skolskjutsportalen. Logga in för att ta del av informationen.


Publicerad den 2 augusti 2022, senast ändrad den 2 augusti 2022