Solbackens förskola Länghem

På Solbackens förskola präglas utbildningen av öppenhet och respekt för alla människor.

Solbacken

Förskolan hyr tillfälligt lokaler i Länghems församlingshem under tiden ny förskola projekteras och byggs.

Vår förskola består av en avdelning och här får barnen en lugn och trygg förskoletid där vårt mål är att erbjuda en god utbildning för ditt/dina barn. Barnen ska känna sig trygga, ha roligt, utmanas och inspireras och på så sätt lägga grunden till ett livslångt lärande.

Alla måltider på förskolan serveras i den gemensamma matsalen. Här skapas positiva dagliga möten och alla lär känna alla. Vi har också en nära samverkan med vår kock och barnen har möjlighet att ställa frågor om maten.

Du hittar oss i Länghems församlings hem från och med 1 juni 2021 och 1,5 till 2 år framåt.

Solbackens förskola 1–5 år 0325–576757

Ni hittar oss på Boråsvägen 56 i Länghem

Inflytande för vårdnadshavaren

Vi värdesätter den dagliga kontakten och tycker det är viktigt att skapa förtroendefulla relationer med vårdnadshavare.

Ca 4 gånger / år inbjuds det till föräldrasamråd där vi diskuterar förskolans verksamhet. Detta samråd består av föräldrarepresentanter, två pedagoger och rektor.

Under hösten hålls ett gemensamt föräldramöte.

Matinformation

På Solbacken har vi ett tillagningskök.

Vill du kontakta vår kock ring:  0325-57 63 58

Inskolning

När ditt/ert barn ska börja förskolan hos oss erbjuds ni en inskolning som vanligtvis pågår i 2 veckor men vi är flexibla och formar den utifrån de enskilda familjernas behov. Vid inskolningen läggs stor vikt vid att bygga upp tillit och trygghet till oss pedagoger samt förskolans miljö.

Under inskolningen ges ni möjlighet att ställa alla de frågor ni har om förskolan samtidigt som ni får information från oss.


Publicerad den 12 juni 2018, senast ändrad den 27 december 2021