Solbackens förskola Länghem

 

Tecknad bild av solnedgång vid en landsväg

Solbackens förskola består idag av en avdelning och här erbjuds barnen den lilla förskolans fördelar med en lugn och trygg förskoletid. Barnen ska få känna trygghet, ha roligt, utmanas och inspireras, och på så sätt lägga grunden till ett livslångt lärande. Idag finner ni oss i tillfälliga lokaler i Länghems församlingshem. Detta pga. arbete med projektering och byggnation av ny förskola. Lokalerna är ändamålsenliga, trivsamma och ger förutsättningar att skapa fina lekmiljöer.

Målet är att kunna flytta in i en helt ny förskola tidigast till hösten 2023.
Den nya förskolan kommer att ha två avdelningar med egen gård men blir också en del av ett större sammanhang där flera verksamheter ska samsas under ett tak. Det planeras för förskola, vård och omsorgsboende, demensboende samt kök. En byggnad där såväl äldre som yngre ska känna sig välkomna. Där kommer också samtliga måltider att tillagas i det egna köket  och serveras i den gemensamma matsalen där förskolan kommer att ha sin egen avdelning.

Vi ser fram emot att flytta in i nya ändamålsenliga lokaler där vi kan bedriva vår verksamhet i enlighet med läroplanens mål. Under läsåren 2017–2021 har vi haft förmånen att ha förskolan i samma byggnad som ett trygghetsboende för äldre, och ser verkligen fram emot att återigen få samverka med de äldre som kommer att bo i det nyuppförda huset. Den glädje och de möjligheter det ger att få finnas i ett sammanhang med våra äldre är helt fantastiskt. Vi skapar glädje för varandra, vi lär av varandra och vi får en ökad förståelse för människors olika behov.

Du hittar oss i Länghems församlings hem från och med 1 juni 2021 och ca 2 år framåt.
Solbackens förskola 1–5 år 0325–57 67 57

Inflytande för vårdnadshavaren

Vi värdesätter den dagliga kontakten och tycker det är viktigt att skapa förtroendefulla relationer med vårdnadshavare.

Under hösten hålls ett gemensamt föräldramöte.

Vi använder Infomentor som kommunikationsplattform mellan förskola och hem. Varje vårdnadshavare har rätt till inloggning på Plattformen och kan där ta del av information runt såväl husets, avdelningens och sitt/ sina barns aktiviteter.

Genom barnens egen PORTFOLIO kan du följa ditt/dina barns utveckling och lärande. Genom KALENDERN ser du vad som ska hända och genom TIDSLINJEN ser du vad som hänt på förskolan.

Barnens schema lägger du som vårdnadshavare in via e-tjänster eller appen Edlevo. Det är viktigt att det alltid finns ett aktuellt schema för ditt barn. Förändringar i schema för enstaka dagar kan du meddela pedagogerna på avdelningen

Matinformation

Idag äts alla måltider på förskolan i vår egen matsal. Maten levereras från Länghemskolan och vi har ett gott samarbete med de som jobbar i köket.
Vill du ha kontakt med kock ring 0766 430 670.

Inskolning

När ditt/ert barn ska börja förskolan hos oss erbjuds ni en inskolning som vanligtvis pågår i 2 veckor men vi är flexibla och formar den utifrån de enskilda familjernas behov. Vid inskolningen läggs stor vikt vid att bygga upp tillit och trygghet till oss pedagoger samt förskolans miljö.

Under inskolningen ges ni möjlighet att ställa alla de frågor ni har om förskolan samtidigt som ni får information från oss.


Publicerad den 12 juni 2018, senast ändrad den 17 november 2022