Förskola och fritidshem

Lek på lekplatsLek på lekplats

Förskola

Förskola och pedagogisk verksamhet är för barn mellan ett och fem års ålder när du som vårdnadshavare arbetar eller studerar. Rätt till plats inom förskola har ditt barn inom fyra månader från anmälningsdatum.

Förskolebarn (1-3 år) till arbetslösa och föräldralediga har rätt till plats 15 timmar i veckan, tid enligt överenskommelse med respektive förskola. (se även avgifter och regler)

Förskolor i Tranemo kommun

Allmän förskola

Allmän förskola erbjuds alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre år. Allmän förskola är avgiftsfri och gäller 15 tim/vecka, tid enligt överenskommelse med respektive förskola.

Fritidshem

Fritidshem är avsett för elever som går i förskoleklass, grundskola och grundsärskola och erbjuds till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Fritidshemmen ska ta emot elever för vistelse den del av dagen då eleven inte vistas i skolan och under lov. Förskoleplatsen övergår till fritidsplats den 1 augusti om ingen uppsägning skickas in.

Fritidshem i Tranemo kommun

Inskolning

Under de första dagarna av inskolningsperioden skall vårdnadshavare närvara. Inskolningsperiodens längd varierar från barn till barn och kan vara olika från verksamhet till verksamhet, men är vanligast 1-2 veckor. Inskolningen planeras i samråd med personal.

Öppettider

Verksamheterna har öppet enligt inlämnade scheman, inom tidsramen måndag-fredag kl 05.30-18.30.

Natt- och helgöppen förskola

Omsorg på obekväm tid är avsedd för barn mellan 1-13 år (vårterminen det år barnet fyller 13 år), vars föräldrar har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger. Denna omsorg är förlagd till Parkhagen i Limmared.
Mer information

Sommaröppen verksamhet

En förskola och ett fritidshem håller öppet under sommaren för samtliga inskriva barn i kommunens förskolor och fritidshem. Anmälan görs på blankett Sommartillsyn. Mer information om kommande sommar publiceras i samband med att beslut tas om vilka veckor och vilka verksamheter som kommer att erbjuda sommaröppen verksamhet.

Schema för veckorna registreras i Appen Tieto Edu

Kompetensutvecklingsdagar

Verksamheterna har stängt fyra dagar/läsår för personalens kompetensutveckling. Dagarna fastställs inför varje läsår och en sammanställning finns här. Om man som vårdnadshavare inte kan lösa sin tillsyn, försöker vi lösa det, men då måste man säga till en månad i förväg.

Förskoleplats i annan kommun eller fristående förskola

Du har möjlighet att välja en förskola i en annan kommun eller en fristående förskola, t ex ett föräldrakooperativ.


Publicerad den 5 januari 2016, senast ändrad den 10 oktober 2019