Kompetensutveckling

 

Stängda dagar i verksamheten – kompetensutvecklingsdagar

Personalen på förskolor och fritids har vissa kompetensutvecklingsdagar gemensamma med skolorna i kommunen. Andra kompetensutvecklingsdagar gäller bara för en eller ett par enheter.

Under läsåret 2021/2022 gäller följande kompetensutvecklingsdagar för förskolor och fritids:

DatumEnhet
13 augustiFritidshem:
Tranemo, Sjötofta, Ambjörnarp, Uddebo
Förskola: Tranemo, Sjötofta, Ambjörnarp, Uddebo
16 augustiKommungemensam KU dag
3 novemberFritidshem:
Länghem
3 decemberFritidshem:
Ljungsarp, Nittorp
Förskola:
Dalstorp, Grimsås, Ljungsarp, Nittorp, Länghem, Limmared
10 januari Fritidshem:
Dalstorp, Grimsås, Limmared, Länghem
7 mars Kommungemensam KU dag
16 majFritidshem:
Tranemo, Sjötofta, Ambjörnarp, Uddebo, Limmared, Dalstorp, Grimsås, Ljungsarp, Nittorp
Förskola:
Tranemo, Sjötofta, Ambjörnarp, Uddebo, Limmared, Länghem, Dalstorp, Grimsås, Ljungsarp, Nittorp

Kompetensutvecklingsdagar förskola_fritidshem_2021_2022


Publicerad den 7 januari 2016, senast ändrad den 28 juni 2021