Kompetensutveckling

Stängda dagar i verksamheten – kompetensutvecklingsdagar

2022 – Beslut om sommarstängda veckor i ordinarie verksamhet
11 juli – 7 augusti  veckorna 28 – 31

Personalen på förskolor och fritids har vissa kompetensutvecklingsdagar gemensamma med skolorna i kommunen. Andra kompetensutvecklingsdagar gäller bara för en eller ett par enheter.

Under läsåret 2021/2022 gäller följande kompetensutvecklingsdagar för förskolor och fritids:

DatumEnhet
13 augustiFritidshem:
Tranemo, Sjötofta, Ambjörnarp, Uddebo
Förskola: Tranemo, Sjötofta, Ambjörnarp, Uddebo
16 augustiKommungemensam KU dag
3 novemberFritidshem:
Länghem
3 decemberFritidshem:
Ljungsarp, Nittorp
Förskola:
Dalstorp, Grimsås, Ljungsarp, Nittorp, Länghem, Limmared
10 januari Fritidshem:
Dalstorp, Grimsås, Limmared, Länghem
7 mars Kommungemensam KU dag
16 majFritidshem:
Tranemo, Sjötofta, Ambjörnarp, Uddebo, Limmared, Dalstorp, Grimsås, Ljungsarp, Nittorp
Förskola:
Tranemo, Sjötofta, Ambjörnarp, Uddebo, Limmared, Länghem, Dalstorp, Grimsås, Ljungsarp, Nittorp

Kompetensutvecklingsdagar förskola_fritidshem_2021_2022

Under läsåret 2022/2023 gäller följande kompetensutvecklingsdagar för förskolor och fritids:

Personalen på förskolor och fritids har vissa kompetensutvecklingsdagar gemensamma med skolorna i kommunen. Andra kompetensutvecklingsdagar gäller bara för en eller ett par enheter.

DatumEnhet
12 augustiKU dag Förskoleområde Tranemo
15 augustiKommungemensam KU dag
30 novemberKommungemensam KU dag, ej Förskoleområde Tranemo
6 mars Kommungemensam KU dag
17 majKommungemensam KU dag

Kompetensutvecklingsdagar förskola och fritidshem 22_23


Publicerad den 7 januari 2016, senast ändrad den 2 mars 2022