Kompetensutveckling

Stängda dagar i verksamheten – kompetensutvecklingsdagar

2022 – Beslut om sommarstängda veckor i ordinarie verksamhet:
10 juli – 6 augusti  veckorna 28 – 31

Personalen på förskolor och fritids har vissa kompetensutvecklingsdagar gemensamma med skolorna i kommunen. Andra kompetensutvecklingsdagar gäller bara för en eller ett par enheter.

Sammanställning av  läsåret 2022/2023 för kompetensutvecklingsdagar för förskolor och fritids finns på sidan:
Läsårstider och terminer

KU Dagar Förskola och fritidshem 2022/2023


Publicerad den 7 januari 2016, senast ändrad den 18 november 2022