Kompetensutveckling

Stängda dagar i verksamheten – kompetensutvecklingsdagar

Personalen på förskolor och fritids har vissa kompetensutvecklingsdagar gemensamma med skolorna i kommunen. Andra kompetensutvecklingsdagar gäller bara för en eller ett par enheter.

Under läsåret 2019/2020 gäller följande kompetensutvecklingsdagar för förskolor och fritids:

Läsåret 2019/2020

DatumEnhet
16 augustiFörskola och fritidshem:
Tranemo, Ambjörnarp, Sjötofta, Uddebo
19 augustiFörskola och fritidshem:
Tranemo, Ambjörnarp, Sjötofta, Uddebo
Länghem, Dalstorp, Grimsås, Ljungsarp, Nittorp
2 septemberFörskola och fritidshem: Limmared
28 oktoberFörskola och fritidshem:
Länghem, Limmared, Dalstorp, Grimsås, Ljungsarp, Nittorp
7 januariFritidshem Länghem
9 marsKommungemensam dag
20 majFörskola och fritidshem:
Dalstorp, Grimsås, Ljungsarp, Tranemo, Ambjörnarp, Sjötofta, Uddebo, Nittorp
Förskola: Länghem, Limmared

Kompetensutvecklingsdagar Förskola_Fritidshem 19_20_Hemsida


Publicerad den 7 januari 2016, senast ändrad den 11 mars 2020