Barn-och elevhälsa

Stetoskop och ett prydnadshjärta

I skollagen har en samlad elevhälsa införts. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. I förskolan erbjuder vi barnhälsa genom tillgång till specialpedagogiska kompetenser. De  övriga kompetenserna har barnet tillgång till via barnhälsovården (BVC).

Skolsköterska

Grundskolor:

Tranängskolan F-6, Sjötoftaskolan
Jonna Öhwall, 0325-57 66 12

Dalstorpskolan, Grimsåsskolan
Ida Elveskär 0325-57 65 53

Limmaredskolan
Caroline Palm Annerstedt 0325-57 65 06

Tranängskolan 7-9, Grundsärskolan, Länghemskolan
Ann Ragnarsson 0325-57 66 13

Tranemo Gymnasieskola:
Caroline Palm Annerstedt  0325-57 65 06

Skolläkare

Agata Kwiatkowska-Bularz
Kontakt med skolläkare bokas via skolsköterskan på respektive skola.

Skolkurator

Grundskolor:

Länghemskolan, Limmaredskolan
Simon Stansert, 0325-57 67 49
Stina Svensson, tjänstledig

Dalstorpskolan och Grimsåsskolan
Viola Leander , 0325-57 65 65

Tranängskolan F-6
Anna Ymsjö, 0325-57 66 05

Tranängskolan 7-9, Grundsärskolan
Anna Abrahamson 0325-57 66 25

Tranemo Gymnasieskola:
Jessica Snygg, 0325-57 65 14

Specialpedagoger

Förskolor:

Sandra Hultgren, 0325-57 64 83 (främst Limmared, Dalstorps förskoleområde)
Ann-Christin Nilsson 076-643 08 52 (främst Tranemo, Ambjörnarp, Sjötofta, Uddebo)
Nina Keuneke 0325-57 67 62 (kontaktperson för Länghem)

Grundskolor:

Länghemskolan
Susann Petersmo, 0325- 57 67 53

Limmaredskolan
Eva Jochimsen, 0325-57 68 83

Dalstorpskolan, Grimsåsskolan
Pia Gaardsdal, 073-075 19 77

Tranängskolan F-6
Specialpedagog:
F-3  Karin Jarl, 0325-57 66 16
4-6 Catharina Pernvall, 0325- 57 66 14
Speciallärare:
F-3 Annika Isaksson, 0325-57 66 16

Tranängskolan 7-9
Alexandra Sindell, 0325- 57 66 81
Ulrika Kronander, 0325-57 66 06

Grundsärskolan
Janette Persson 0325-57 66 07

Tranemo Gymnasieskola:
Anki Magito 0325-57 65 21

Studie- och yrkesvägledare

Grundskolor:

Tranängskolan 7-9
Julia Bengtsson 0325-57 66 20

Tranemo Gymnasieskola:
Charlotta Paulsson 0325-57 65 03, 070-370 71 04


Publicerad den 4 januari 2016, senast ändrad den 29 september 2021