Akademin Tranängskolan

På Tranängskolan finns studiesalen Akademi Tranäng. Det är en plats där tillgänglig pedagog finns för att hjälpa eleverna på raster och håltimmar med läxor eller annat skolrelaterat material. Akademin riktar sig mot skolans samtliga elever och erbjuder även läxhjälp på tisdagar. På tisdagens läxhjälp finns även gymnasieelever på plats som särskilt fokuserar på att stötta högstadiets elever i matematik.