Sjötoftaskolan, åk F-3

Sjötofta skola

Rektorsområde Tranäng F-6, Ambjörnarp och Sjötofta

Besöksadress: Bygärdesvägen 52, 514 94 Sjötofta
Postadress: Sjötoftaskolan, c/o Tranängskolan, 514 80 Tranemo

Rektor Anita Stomberg, 0325-57 67 20
Biträdande rektor Marie Ambjörnsson, 0325-57 67 22

Sjötoftaskolan är en F-3 skola med upptagningsområde Ambjörnarp och Sjötofta.

Välkomna till Sjötoftaskolan

Vår skola är vackert belägen med närhet till både sjö och skog. På skolan arbetar vi aktivt med hållbar utveckling. Vi har ett nära samarbete mellan alla årskurser och vi har bland annat gemensamma utomhuslektioner som innefattar skolans samtliga ämnen, allt från matematik till värdegrundsarbete.

På vår skola går det ett 20-tal elever fördelade på åk F-1 och åk 2-3. Arbetslaget består av två pedagoger.

Vi har förmånen att få undervisa små elevgrupper i lokaler som vi delar med förskolan Sörgården/Sörgårdens fritidshem. På skolan finns ett eget tillagningskök med hög kvalité. På vår skola har vi en stark elevhälsa med hög kompetens där kurator, skolsköterska och specialpedagog finns nära tillhands.
Välkomna att kontakta oss om ni har några frågor.

Elev- och föräldrainflytande

Brukarråd

Brukarrådet har två öppna möten per läsår där alla föräldrar är välkomna.

Elevråd

På skolan finns ett elevråd med representanter från varje klass.

Föräldrainformation

I Tranemo kommuns grundskolor används InfoMentor. I InfoMentor hittar du som är vårdnadshavare information gällande ditt barns kunskapsuppföljning, schema, information angående läxor m m.

Logga in
InfoMentor Bank-ID

Kontakta oss

Rektor

Anita Stomberg
0325-57 67 20
E-post

Bitr. Rektor

Marie Ambjörnsson 0325-57 67 22 E-post

Administration

Camilla Norén
0325-57 66 00
E-post

Susanna Odelberg
0325-57 66 01
E-post

Eva Blomgren
0325-57 66 02
E-post

Sjötoftaskolan
0325-57 67 72

 

Likabehandlingsplan

Sjötoftaskolan F_3 plan mot diskriminering och kränkande behandling 19_20


Publicerad den 11 januari 2016, senast ändrad den 11 mars 2020