Fördjupad översiktsplan Länghem antagen i Kommunfullmäktige

Fördjupad översiktsplan Länghem har antagits av kommunfullmäktige 2022 09 19 och möjliggör en bebyggelseutveckling där natur- och kulturvärden bevaras i Länghem.

Länghem foto MetriaLänghem

Se mer information här.

Fördjupad översiktsplan Länghem — Tranemo Kommun


Publicerad den 23 september 2022, senast ändrad den 23 september 2022