Månadens språk

Finska är nationalspråk i Finland med ca 5,2 miljoner modersmålstalare.

Vinterlandskap med blått hus i mitten

Av medborgarna i Finland har över 90 % finska som modersmål; av de övriga talar 5,5 % finlandssvenska.

Utanför Finland talas finska som modersmål av större grupper i t.ex. Sverige, USA, Ryssland och Estland. I Sverige har finska officiell status som nationellt minoritetsspråk.

Finska är ett av de östersjöfinska språken i den finsk-ugriska språkgruppen och nära besläktat med bl.a. karelska och estniska. På grund av rysk påverkan skiljer sig dock karelskans ordförråd från finskans.

Finskans dialekter indelas vanligtvis i en västlig och en östlig huvudgrupp. Skillnaderna berör framför allt ljudskick och ordförråd.  De tornedalsfinska dialekterna i norra Sverige ligger till grund för ett nytt skriftspråk, meänkieli  (’vårt språk’).


Publicerad den 7 december 2021, senast ändrad den 7 december 2021