Månadens språk

 

Bild på en grupp islandshästarBild på en grupp islandshästar

Isländska är det officiella språket på Island och talas i dagsläget av omkring 355 000 människor. Merparten av de
talande har språket som modersmål. Isländska hör till de germanska språken, från den indo-europeiska språkfamiljen, och står närmast färöiskan och västnorska
bland de moderna nordiska språken. Unikt för Island är att landet är utan dialekter.

Den grammatiska isländskan har förändrats relativt lite, och är i princip densamma som för 1000 år sedan, med undantag från nya ord som tillkommit. Skriftbilden är nästan identisk med fornisländskan från 1200-talet. Uttalet, främst av många av vokalerna, har däremot förändrats mycket, och är inte alls likt det som talades av fornisländarna. Idag skulle det vara mycket svårt att förstå varandra.

Det isländska alfabetet
Aa Áá Bb Dd Ðð EeÉéFf Gg Hh Ii ÍíJj KkLlMm Nn Oo Óó Pp Rr Ss Tt Uu Úú Vv XxYyÝý Þþ Ææ Öö


Publicerad den 5 november 2021, senast ändrad den 5 november 2021