Månadens språk

 

Persiska är officiellt språk i Iran och Afghanistan där det talas av ca 41 miljoner människor.

Persiskan har officiellt varit ett språk från 500 f.Kr. där det i nutida benämning kallades för fornpersiska men på 900-talet framträdde en ny form av islamiskt iranskt språk med beteckningen persiska (farsi eller dari ’hovspråket’). I Afghanistan har man nyligen återupplivat den gamla termen darí för den afghanska persiskan, tidigare bl.a. känd som kabuli.

Persiska har många olika dialekter som kan skilja sig avsevärt från varandra och från standardspråket och benämns i regel efter sin geografiska hemvist, t.ex. khorasani i östra Iran och hazaragi i centrala Afghanistan.


Publicerad den 5 oktober 2021, senast ändrad den 5 oktober 2021