Bredbandstjänster till kommunens och Tranemobostäders hyresgäster

Tranemo kommun har tillsammans med Tranemobostäder upphandlat kommunikationsoperatör som ska stå för drift och aktivt nät och leverans av TV- och bredbandstjänster till kommunens och Tranemobostäders hyresgäster.

FiberkablarFiber

Det är Telia Sverige AB som har vunnit upphandlingen och blir tilldelade uppdraget.

Avtalet innebär att kommunen och Tranemobostäder kan erbjuda hyresgästerna fiber till sina boenden. För kommunens del handlar det om servicebostäder inom LSS och vård- och omsorgsboenden. Förutom att de boende får möjlighet till fiber så innebär avtalet också att vi kan erbjuda ett så kallat välfärdsbredband, det ger andra möjligheter när det gäller digitala tjänster som exempelvis digitala trygghetslarm, undervisningsmaterial för elever och nya vård och omsorgstjänster på distans.

– Nu kommer vi att kunna erbjuda våra kunder olika typer av paket som innehåller både tv-kanaler, internet och telefoni. Kunderna kan sedan själva välja storlek på paketet, vilken snabbhet man vill ha på internet och antalet kanaler som ska visas på tv, säger Denis Tiro, projektledare infrastruktur på Tranemo kommun.

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Denis Tiro, projektledare infrastruktur, 0325-57 61 48, denis.tiro@tranemo.se

Annika Björklund-Fagrell, VD Tranemobostäder, annika.bjorklund@tranemobostader.se

 


Publicerad den 8 mars 2021, senast ändrad den 8 mars 2021