Sök bygglov digitalt

Du som ska bygga nytt, ändra eller riva kan behöva bygglov eller marklov. Nu finns det en e-tjänst som du kan använda. Läs mer om bygga nytt ändra eller riva, eller ansök via vår e-tjänst.

Hand som håller i ett handtag till en skottkärra.

Bygglov krävs normalt för att bygga nytt, bygga till eller för att göra vissa ändringar. Det krävs även bygglov för väsentligt ändrad användning av en byggnad, till exempel från garage till verkstad eller från bostad till kontor.

Bygglovsplikten kan vara olika beroende på var man bygger och det är därför inte möjligt att ge en kort sammanfattning. Läs mer om bygga nytt ändra eller riva, eller ansök via vår e-tjänst. Vi samverkar med Gislaveds kommun när det gäller bygg- och miljöfrågor och länken leder därför till Gislaveds kommuns webb där du också hittar e-tjänsten för att söka bygglov och andra typer av lov som kan krävas.


Publicerad den 5 februari 2021, senast ändrad den 5 februari 2021 av