Nominera en ung ledare eller en kulturstipendiat

Det finns flera stipendium att söka. Du kan också nominera personer till vårt Medborgarpris. Passa på att komma med dina förslag fram till den 1 november.

människa med skateboard

Kulturstipendium

Tranemo kommuns kulturstipendium på 10 000 kronor delas årligen ut till enskild person eller grupp som gjort betydande insatser inom det kulturella området. Stipendiaterna ska vara verksamma inom kommunen.

Skicka in din nominering med en motivering till Tranemo kommun, Medborgarservice och processtöd, 51480 Tranemo eller kommun@tranemo.se, sista nomineringsdatum är 1 november.

Ledarstipendium

Stipendiet avser att stödja och uppmuntra förtjänstfulla föreningsledare i kommunen och därigenom uppmuntra och utveckla kommunens föreningsliv.

Kriterier

 • Stipendiaterna ska vara verksamma i ideell förening som har sitt säte i Tranemo kommun
 • Två stipendier delas ut varje år och kan delas mellan två personer
 • Stipendiaterna ska ha utfört ett betydelsefullt ideellt arbete för sina föreningar främst avseende insatser som främjar barn och ungdomsverksamhet
 • Ledare kan endast få stipendiet en gång.

Stipendiesumman är 5.000 kronor/ledare.

Nominering
Stipendiat kan föreslås av förening eller enskild person. Förslagen ska skriftligen lämnas in till samhällsutvecklingssektionen, Fritid senast 1 november eller fritid@tranemo.se . Här finns nomineringsblankett.

Ledarstipendium – Unga ledare

Stipendiet syftar till att uppmärksamma och uppmuntra unga föreningsledare inom kommunen och därigenom uppmuntra och utveckla kommunens föreningsliv. Två stipendier delas varje år ut till en manlig och en kvinnlig föreningsledare, vilka ska vara högst 25 år gamla.

Kriterier

 • Stipendiet kan delas mellan två personer
 • Verksamma i ideell förening med sitt säte i Tranemo kommun.
 • Starkt engagerade i ideellt arbete för sin förening, främst avseende insatser som främjar barn och ungdomsverksamhet.
 • Goda förebilder för sina medmänniskor

5000 kronor/ledare.

Nominering
Stipendiat kan föreslås av förening eller enskild person. Förslagen ska skriftligen lämnas in till samhällsutvecklingssektionen, Fritid senast 1 november eller fritid@tranemo.se . Här finns nomineringsblankett

Medborgarpris

Medborgarpriset kan gå till en eller flera personer, ett företag eller en organisation som på ett särskilt beaktansvärt sätt främjat kommunen inom området Folkhälsa.

Prissumman är 10 000 kronor. Det är kommunfullmäktiges presidium som beslutar om vem eller vilka som ska tilldelas priset. Skicka din nominering och motivering till kommun@tranemo.se senast den 20 november.

Stiftelsen Bengt Claessons minne

Stiftelsens stipendier delas ut till elever/studenter från Tranemo, Uddebo och del av Rosenlund, (dvs. tidigare Tranemo församling fram till 2013-12-31) som studerar på grundskolans skolår 7–9, gymnasieskolan eller högskolan. Sökande folkbokförda på studieorten ska ha varit folkbokförd i Tranemo, Uddebo eller del av  Rosenlund fram till studiestarten om man flyttat för att studera.

Stipendier kommer att utses bland elever/studenter som visar:

 • Flit, vilket medför att eleven/studenten har nått goda studieresultat utifrån sina förutsättningar.
 • Ordning, vilket utöver att eleven/studenten är allmänt ordningsam också bör innebära att eleven/studenten har en plan för sina studier.
 • Gott uppförande, vilket bl.a. innebär att eleven/studenten visat ansvarskänsla och gott kamratskap.

Ansökan är öppen 5 oktober till och med den 1 november.

Ansökan Grundskola 2020

Ansökan Gymnasium 2020

Ansökan Högskola och universitet mm 2020

Kontakta annelie.sallander@tranemo.se för upplysningar eller om du har frågor.


Publicerad den 1 oktober 2020, senast ändrad den 6 oktober 2020 av

Kontakt