Bibliotekets arrangemang ställs in

Corona-viruset.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer ställer biblioteket in alla arrangemang. Det innebär att Kura skymning, Titt-Ut och Tranemo fågelgrupps sammankomster är inställda i väntan på nya direktiv.


Publicerad den 30 oktober 2020, senast ändrad den 10 december 2020